Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1942

Demokrat Parti Döneminde Sağlık Hizmetleri

Prof. Dr. Mehmet Evsile ORCID Icon

Demokrat Parti iktidarının, önceki dönemden önemli bir farkı, çeşitli sektörlerdeki hizmetlerin finansmanı için yabancı yatırımların ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi olmuştur. Bu politikanın uygulandığı alanlardan biri de sağlık hizmetleri olmuştur. Sağlık hizmetleri alanında bu teşvik politikası, tesisleşme ve yetişmiş eleman yetiştirilmesi açısından olumlu sonuçlar verdiği halde; sağlık tesislerinin çok farklı kurumlara bağlı olmasının sonucu olarak yönetimde zorluklar çıkarmış ve muayene ücretlerinde standart bir uygulama yapılmasına engel olmuştur. Demokrat Parti döneminde sağlık politikaları, tıp tarihçileri, sosyologlar ve iktisatçılar tarafından çeşitli yönleriyle ortaya konulmuştur. Ancak tarihçilerin bu konuda özel çalışmaları olmamıştır. Bu eksiklikten hareketle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerîdelerinden bütçe müzakerelerini tarayarak, özellikle gündelik hayata yansımalarını tespit etmeye çalıştık. Konu ile dolaylı yollardan ilgili olarak yapılmış akademik çalışmalara da olabildiğince ulaşmaya çalıştık. Bu makalemizin, bundan sonra bu konularda çalışacak araştırmacılara yol göstereceğini ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Sağlık Politikası, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Personeli, Hastalıklarla Mücadele

DOI Number: 10.9737/hist.2021.994


Health Services in Democrat Party Period

The difference seen during the Democrat Party from the previous periods is the financial encouragement given to the private sector and the foreign companies for various services. Health services is one of the fields in this content. Such efforts resulted in training health staff and building new health institution buildings in positive way whereas it caused some problems as the new health instatutional buildings were administrated by different Powers and there was not a standart on the health fees in different hospitals. In Democrat Party period, health policies were discussed in all aspects bu the medicine historians, sociologists and economists. However, the subject has not been investigated by the historians. When realized the lack, the subject is discussed by surveying the last decade of the discussions made in Turkish Grand Assembly and the knowledge given in the Turkish Grand Assembly Records and the its reflections to the Daily life. The literature on this subject was also investigated. It ıs hoped that the study will become a good example for the further studies.

Keywords: Democrat Party, Health Policy, Health Services, Health Staff, Struggle Against Diseases

DOI Number: 10.9737/hist.2021.994


213