International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Mücahit Özçelik
1918 Bükreş Antlaşması
 
Rusya’nın 1918 yılı başında Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle birlikte Romanya da İttifak Devletleri’ne ateşkes teklifinde bulunmuştur. Yaklaşık iki ay süren komisyon çalışmaları neticesinde İttifak Devletleri ile Romanya arasında 8 Mayıs 1918 tarihinde Bükreş Antlaşması imzalanmıştır. Enver Paşa’nın Bükreş görüşmelerine katılan Osmanlı heyeti ile yaptığı telgraf haberleşmelerinden, savaş öncesinde Bulgaristan’ın Makedonya’yı alması halinde Trakya’dan Osmanlı Devleti’ne toprak vermeyi kabul ettiği, Almanların da Osmanlı Devleti’ne sınırlarını genişletme sözü verdiği anlaşılmaktadır. Bükreş Antlaşması ile Romanya’nın ekonomik kaynakları İttifak Devletleri arasında paylaştırılmış ve petrol işletmeleri için ortak bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Dobruca meselesi ise İttifak Devletleri arasında sorun çıkmaması amacıyla savaş sonrasına bırakılmıştır. Fakat bu antlaşma, imzalanmasından yaklaşık beş ay sonra savaşın İttifak Devletleri aleyhine sonuçlanması üzerine geçerliliğini yitirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bükreş Antlaşması, Osmanlı Devleti, Romanya, İttifak Devletleri, Birinci Dünya Savaşı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_641

1918 Bucharest Treaty
 
Soon after Russia pulled out of World War I in early 1918, Romania offered a cease fire with the Central Powers. After two-month long commission negotiations, the Bucharest Treaty was signed between the Central Powers and Romania on May 8, 1918. The telegraph communications between Enver Pasha and the Ottoman committee in the Bucharest negotiations revealed that prior to the war Bulgaria had agreed to give up land from Western Thrace to the Ottoman Empire if they could have controlled Macedonia: Germans also promised to enlarge the Ottoman borders. In the Bucharest Treaty the Central Powers shared the economic resources of Romania and established a joint oil company to excavate the Romanian oil. In order not to cause a dispute among them the Central Power postponed their decisions on the Dobruca issue until after the war. The Bucharest Treaty remained valid only for five months until the Central Powers lost the war.

Keywords: Bucharest Treaty, Romania, Ottoman Empire, Central Powers, Word War I

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_641

Tam MetinDetay