International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Alev Gözcü
2. Uluslararası Canik Sempozyumu: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik
 


Anahtar Kelimeler:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_740

2th International Canik Symposium:“The Black Sea Trade and Canik Throughout History”
 


Keywords:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_740

Tam MetinDetay