International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

İlhan Ekinci
Ateş Gemileri ve Osmanlı Denizlerinde Kullanımları
 
Düşman donanmalarını yakmak için icat edilen ateş gemileri veya farklı biçimleri, deniz savaşlarının bir aracı/silahı olarak dünyada farklı zaman, mekan ve kültürlerce üretilmiş ve kullanılmışlardır. Avrupa’da yeniçağda yelkenli gemiler, donanma savaş usulleri ve taktikleri, ateşli silahların gelişimi ve değişimi ile birlikte ateş gemilerinin önemi artmıştı. Bu yazı, on dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren ortadan kalkmaya başlayan ateş gemilerinin Osmanlı Devleti’ndeki izlerini sürmekte, Osmanlı donanmasındaki kullanımlarından ziyade kendisine karşı kullanılan ateş gemileri ve olayları araştırılarak bunların sonuçları incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ateş gemisi, Osmanlı donanması, Rum isyanı, Çeşme Baskını, Navarin Deniz Savaşı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_672

The Usage of Fire Ships in Ottoman Seas
 
Fireships that were designed to burn down the enemy ships had been used in naval warfare since ancient times. As the global naval rivalry intensified in the early modern period the importance of fireships increased in naval warfare strategies. This article tracks down the incidents where fireships were used against the Ottoman navy in the 19th century and concludes that after series of naval defeats the Ottomans found fireships useless and gradually abandoned them.

Keywords: Fireship, Ottoman navy, Greek War of Independence, Battle of Chesma, Battle of Navarino

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_672

Tam MetinDetay