International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Bünyamin Kocaoğlu
Balkan Savaşlarının İttihat ve Terakki Politikalarına Etkisi
 
Balkan savaşları sonucunda 1908 İnkılabından beri siyasette adeta gölge kabine konumuyla Osmanlı Hükümetlerini denetleyici bir rol oynayan İttihat ve Terakki daha savaş tamamen bitmeden ülkenin siyasi iktidarını tam olarak ele geçirme imkanı buldu. Balkan savaşları iktidara taşıdığı İttihat ve Terakki’nin siyaset anlayışı ve uygulamaları üzerinde de derin etkiler yaptı. Bu çerçevede savaş sonrasında İttihat ve Terakki politikalarında Anadolu ön plana çıktı. Bunun yanı sıra savaş İttihat ve Terakki’nin ideolojik yaklaşımı üzerinde de önemli değişikleri beraberinde getirdi. Kuruluşundan beri ağırlıklı olarak Osmanlılık düşüncesi çerçevesinde siyaset geliştirmiş olan İttihat ve Terakki bu anlayışını savaş sonrasında Türklük ve İslamlık olarak yeni bir düzlemde ele almaya ve sistemleştirmeye başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki Fırkası, Anadolu Islahatı, Balkan Savaşları, Türkçülük, İslamcılık

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_700

The Effects of Balkan Wars on the Policies of the Union and Progress Party
 
The Union and Progress Party, which scrutinized the Ottoman governments like a shadow government since the 1908 revolution, established its political control before the Balkan Wars were over. This article examines the effects of the Balkan Wars on the political ideology of the Union and Progress Party, and argues that after the Balkan Wars the ideology of the party shifted from Ottomanism toward Turkish nationalism and Islamism.

Keywords: Union and Progress Party, Anatolian Reform, Balkan Wars, Turkism, Islamism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_700

Tam MetinDetay