International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Mustafa Şanal
Batılılaşma Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Öğretmen Yetiştirme, 1829–1920
 
Bu makale arşiv belgeleri, devlet ve eğitim salnamelerine dayanarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma döneminde (1839–1920) kadınların eğitimi ve kadın öğretmenlerin yetiştirilmesi çalışmalarını incelemektedir. Bu çalışma kadınların eğitiminde ve kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim-öğretiminde ciddi eksiklikler olmasına rağmen özellikle kız öğretmen okulunda görev yapan öğretmenlerin zamanla ağırlıklı olarak bayan öğretmenlerden oluştuğunu tespit etmektedir. Ayrıca bu makalede kız okullarında görev yapan birçok öğretmenin de yabancı uyruklu olduğu belgeleriyle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Batılılaşma, Kadın Eğitimi, Osmanlı Eğitim Sistemi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_625

Women’s Teacher Training in the Ottoman Empire during the Westernization Period, c.1839-1920
 
Relying on the Ottoman archival documents and state and education registers, this article examines women’s education and the training of female teachers in the Ottoman westernization period (1839-1920). This study concludes that despite serious shortcomings of women’s education and the training of female teachers, gradually female teachers filled up the majority of positions in the girls’ teacher training schools. Furthermore, this article documents that a large number of foreign teachers were employed in these schools.

Keywords: Westernization, Women Education, Ottoman Education System

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_625

Tam MetinDetay