International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Cemal Sezer
Birinci Dünya Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Sağlık Alanındaki Faaliyetleri
 
Bu makale Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetlerini incelemektedir. Cemiyet tarafından yaralı ve hasta askerlere hizmet amacıyla açılan hastane ve nekahethâne gibi sağlık kurumları gerektiğinde sivillere de hizmet vermişlerdir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İ. Dünya Savaşı sırasında görülen ölüm, yaralanma, açlık ve bulaşıcı hastalıklara karşı hem ordu hem de sivillere yardımcı olarak çekilen sıkıntıları azaltmaya çalışmıştır. Gerek cephede gerekse cephe arkasında Hilâl-i Ahmer yetkililerinin o zor şartlar altında sergilemiş oldukları davranışlar takdire şayandır.

Anahtar Kelimeler: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Hastane, Nekahethâne, Bulaşıcı Hastalıklar.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_671

The Medical Activities of the Red Crescent Society during World War I
 
This article covers the activities of the Red Crescent Society in the Ottoman Empire during World War I. The society opened hospitals and convalescent hospital to serve wounded and sick soldiers but they also served civilians in case of a need. The Red Crescent Society aimed to help the military and the civilians to prevent deaths caused by the spread of epidemics and famine and cure the injuries and ease pain and suffering. The activities displayed by the authorities of Red Crescent under the dire circumstances were very praiseworthy.

Keywords: Red Crescent Society, Hospital, Convalescent Hospital, Epidemics

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_671

Tam MetinDetay