International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Cengiz Mutlu
Birinci Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye İsviçre’de Osmanlı Aleyhtarı Propaganda ve Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Faaliyetleri
 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da Osmanlı karşıtı yeni bir propaganda başlamış, savaşın bitişinden sonra da İsviçre’de Osmanlı karşıtı çevrelerin faaliyetleri iyice artmıştı. Bu makale İsviçre’de özellikle Rumlar ve Ermeniler tarafından yapılan Türk karşıtı propagandanın Yunanistan’ın Batı Anadolu’yu işgalini meşru göstererek Yunan ordsunun insan hakları ihlâllerini örtbas etmeği hedeflediği tezini sunmaktadır. Yapılan propagandaya karşı bu ülkedeki bazı Türkler teşkilâtlanarak Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurmuşlardı.

Anahtar Kelimeler: İsviçre, Ermeniler, Rumlar, Türkler, Birinci Dünya Savaşı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_602

From First World War to Turkish National Struggle Anti-Ottoman Propaganda in Switzerland and the Actions of the Ottoman Association for the Defence of Rights
 
During World War I a new an Anti-Ottoman propaganda started in Europe and it intensified especially in Switzerland after the war. This article argues that the main goal of the intensified post-war anti-Turkish propaganda, which was led by the Greeks and Armenians in Switzerland, was to legitimize the Greek invasion of Western Anatolia and divert the attention away from the human rights violations of the Greek army. In response to this propaganda mechanism, some Turks founded the Ottoman Association for the Defence of Rights.

Keywords: Switzerland, Armenians, Greeks, Turks, First World War

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_602

Tam MetinDetay