International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Recep Dündar
H.1053-M.1643 Tarihli 8428 No’lu Cizye Defteri’nin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi
 
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 8428 no’lu Mufassal Cizye Defteri; Kıbrıs Eyaleti’nin Lefkoşa, Limasol, Gilan, Piskopi, Evdim, Kukla, Baf, Hırsofı, Lefke, Omorfa, Pendaye, Magosa, Tuzla, Mesarya, Karpas ve Girne nahiyelerine tabi muhtelif köylerde yaşayan cizye vergisine tabi gayrimüslim reayanın H. 1053-M. 1643 yılında Lefkoşa Kadısı Mustafa Efendi ile yardımcısı Kenan Ağa tarafından yapılan sayımına aittir. Adı geçen defter incelendiğinde Kıbrıs Eyaleti’nin 16 nahiyesinde yaşayan cizye vergisine tabi 18.040 nefer tespit edilmiş ve bunlardan 155 neferin öldüğü, 36 neferin firar ettiği ve bir neferin mükerrer yazıldığı kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıs Eyaleti, Cizye, Cizye Defteri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_632

The Introduction and Evaluation of the Poll-Tax Account Book No. 8428 for the Year 1643 (H. 1053)
 
This detailed Poll-Tax Account Book No. 8428 illustrates the number of non-Muslims, liable to poll-tax, living in various villages in Lefkoşa, Limasol, Gilan, Piskopi, Evdim, Kukla, Baf, Hırsofı, Lefke, Omorfa, Pendaye, Magosa, Tuzla, Mesarya, Karpas and Girne districts of Cyprus Province. The census was carried out by the Kadi of Lefkosa, Mustafa Efendi and his assistant Kenan Aga in 1643. The analysis of the book shows that 18,040 citizens liable to poll-tax lived in 16 districts of Cyprus Province. The book also records that 155 of these citizens died, 36 of them fled the Province and one citizen was recorded twice.

Keywords: Cyprus, Cyprus Province, Poll-Tax, Poll-Tax Account Book

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_632

Tam MetinDetay