International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Rahul Bhaumik
Hindistan Yılanlarının Doğal Tarihi: Dr. Patrick Russell, Koloni Eczacılığı ve İngiliz İmparatorluğu
 
İskoçya’nın Edinburgh şehrinde doğup büyüyen, İskoç Aydınlamasının önde gelenlerinden Dr. Patrick Russell onsekizinci yüzyıl İngiliz Hindistan’ında zorluklar içinde yeni bir disiplin oluşturdu: yılanların doğal tarihi. Ayrıca Russell Hindistan’da botanik ve balıklar üzerinde yorulmaksızın bilimsel çalışmalar yürüttü. Russell’ın kısa Hindistan kariyeri, özellikle yılanlar üzerine çalışmaları göstermektedir ki modern doğa tarihi ile Batı tip bilgisinin birleşimi herhangi bir disiplinin dar kapsamına sığmayan geniş bir süreçtir. Bu makale Batı veterinerliğinin doğal bilim tarihi alanında bir meslek olarak ortaya çıkışını koloni imparatorluğunda özellikle yılan zehirlenlerinin sebep olduğu hastalıklara bakarak incelemektedir. Ayrıca makale Oryantalizmin bilgi yoluyla hakimiyet kurma stratejisini Avrupalıların Hindistan’daki faaliyetlerini inceleyerek eleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Patrick Russell, İngiliz Hindistanı, koloni tıbbi, Oryantalism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_649

The Natural History of Indian Serpents: Dr. Patrick Russell, Colonial Medicine and the British Empire
 
Dr. Patrick Russell, born and brought up in Edinburgh, Scotland, a true product of the Scottish Enlightenment, introduced an original discipline—natural history of serpents—in eighteenth-century British India. He was also indefatigable in his study of Indian botany and ichthyology. Russell’s brief Indian career, particularly his endeavour in snakology, suggests that the diffusion of modern natural history and knowledge of Western medicine was an intricate process, not confined to any particular epistemological domain. This paper has sought to profile the emergence of Western medical-zoology by individual research, as a constituent of natural history science concerning particularly the snake-poisoning in a colonial empire. The article also critiques the concept of ‘Orientalist’ strategy to dominate the colonised world through knowledge through European knowledge in India.

Keywords: Patrick Russell, British India, colonial medicine, Orientalism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_649

Tam MetinDetay