International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 5  Alan: Tarih

Tunay Karakök
Hizmetli, Mustafa, Tarihte Şehir ve Pazar, (Araştırma Yayınları, 2012), 432 sayfa, 978-605-4495-24-5.
 


Anahtar Kelimeler:

Doi Number :10.9737/historyS736

Hizmetli, Mustafa, Tarihte Şehir ve Pazar, (Araştırma Yayınları, 2012), 432 sayfa, 978-605-4495-24-5.
 


Keywords:

Doi Number :10.9737/historyS736

Tam MetinDetay