International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Elif Emre Kaya - Zakir Avşar
İktidar - Muhalefet İlişkilerinde Değerlendirilemeyen Bir İyileşme Şansı: Adnan Menderes’in Uçak Kazası Üzerinden Siyasal İletişim İnşa Çabaları
 
17 Şubat 1959’da Kıbrıs sorunu ile ilgili Londra Anlaşması’nı imzalamak üzere Londra’ya hareket eden Başbakan Adnan Menderes ile heyetinin bindiği uçak, kaza geçirmiştir. Kazada, heyette bulunan devlet ricalinden bir kısmı hayatını kaybederken, Başbakan ve bazı görevliler ise, yaralı kurtulmuşlardır. Bu makale söz konusu kaza sonrasında yaşanan iç ve dış politik gelişme ve tartışmaları ele alarak, kazanın yarattığı ılımlı etki ile iktidar ve muhalefet partileri arasında kesilmiş olan siyasi diyaloğun yeniden kurulup korunması çabalarını değerlendirmektedir. Kaza’nın ardından iktidar ve muhalefet tarafından karşılıklı olarak başlatılan siyasal iletişim iktidar ve muhalefet yanlısı basından da destek görmesine rağmen kalıcı olamamıştır. Dönemin önde gelen gazeteleri incelenerek ve geniş bir literatur taraması yapılarak hazırlanan bu çalışmada, siyasi kurumlar ve basının içinde yer aldığı bu işbirliğinde iletişimin önemi ortaya konulmaktadır. Bu makale ayrıca Türk siyasi ve basın tarihine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Adnan Menderes, İktidar-Muhalefet İlişkileri, Siyasal İletişim

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_610

A Missed Opportunity to Ease the Government-Opposition Relations: Political Communication Building Efforts after the Aircraft Accident of Adnan Menderes
 
On February 17 1959, Turkish Prime Minister Adnan Menderes and his delegate had a plane accident near London Gatwick Airport while they were enroute to London to sign the London Treaty on Cyprus. The Prime Minister and some of his companions survived the accident but some members of his delegation lost their lives. This article first examines the Turkish domestic and foreign political developments and the public political discussions in the aftermath of the accident and then narrates the efforts to rebuild and maintain the long-broken political communication between the government and the opposition parties in the warm political climate created by the accident. Although the political communication initiated mutually by the government and the opposition received the support of press, it was not long lasting. Completed with a through examination of the leading newspapers of the period and an extensive literature search, this study exhibits the significance of communication in the cooperation, which involved both the political institutions and the press. Furthermore, this article contributes to the Turkish political and journalism history.

Keywords: Turkey, Adnan Menderes, Government-Opposition Relations, Political Communication

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_610

Tam MetinDetay