International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Alper Başer
İngiliz Elçisi Thomas Roe’nun Yazışmalarında II. Osman Dönemi
 
Bu makale 1621-28 yılları arasında İstanbul’da görev yapan İngiliz Büyükelçi Thomas Roe’nun yazışmalarını incelemektedir. II. Osman (1618-22) ve IV. Murad (1623-40) devirleri hakkında bilgi veren Thomas Roe’nun yazışmaları dönemin iç ve dış gelişmelerini bir İngiliz aristokratının bakış açısıyla yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Thomas Roe, II. Osman, İngiliz Elçiliği, Osmanlı Devleti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_638

Period of Osman II in the Correspondence of British Ambassador Thomas Roe
 
This article examines the correspondence of Thomas Roe, the British ambassador to Istanbul from 1621 to 1628. The correspondence of Roe gives a detailed account of sultans Osman II (1618-22) and Murad IV (1623-40) as well as the domestic and foreign developments of the period from the perspective of a British aristocrat.

Keywords: Thomas Roe, Osman II, British Embassy, Ottoman Empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_638

Tam MetinDetay