International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 5  Alan: Tarih

Eyyub Şimşek
Kırım Savaşı’nın Trabzon Eyaleti’ne Toplumsal Etkileri
 
Bu çalışma Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Trabzon ve çevresinde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeleri incelemektir. Bu çalışmanın sonucunda, Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’nda doğu cephesinde en önemli ikmal üssü olan Trabzon şehrinde askeri hareketliliğin, sosyal ve ekonomik bakımdan önemli gelişmeleri de beraberinde getirdiği tespit edilmiştir. Savaş sırasında yaşanan ekonomik canlanma, şehirde hızlı bir nüfus artışına neden olmuş; fakat bu nüfus hareketliliği diğer taraftan eyalet genelinde güvenlik sorununu ortaya çıkarmış ve eşkıyalık hareketleri bütün eyalette bu üç yıl boyunca yerel yöneticileri uğraştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırım Savaşı, Trabzon, Güvenlik, Eşkıyalık, Sosyal Yaşam

Doi Number :10.9737/historyS957

Social Impact of the Crimean War on Trabzon Province
 
This study examines the social-economic developments in Trabzon and its surrounding during the Crimean War (1853-1856). This study illustrates that because Trabzon was the most important logistic center of the Ottoman Empire in the eastern front, the city encountered a major social and economic transformation. The economic revival caused by the war brought about the upsurge in population. Nevertheless, this increase caused a security problem and an increase of banditry, which troubled the local rulers in the subsequent three years.

Keywords: Crimean War, Trabzon, Security, Banditry, Social Life

Doi Number :10.9737/historyS957

Tam MetinDetay