International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Hüseyin Üreten
Manisa Müzesi’ndeki Marsyas Heykeli’nin İkonografik Çözümlemesi ve Apameia Üzerine Bir Araştırma
 
Bu çalışmada Apameia halkının manevi değerlerini yansıtan Marsyas Efsanesi antik yazılı kaynak ve sikkelerden de yararlanılarak farklı bakış açılarından, ya simgesel anlamlarından ya metin içeriğinden ya da altındaki yapılara odaklanarak, incelenmektedir. Ayrica bu makalede Marsyas Efsanesi ile bir yandan kimine göre bir satyr, kimine göre de bir çoban olan Marsyas ile Tanrı Apollon arasında yapılan en eski müzik yarışmalarından birine, öte yandan Phryg kralı Midas’ın ünlü eşekkulaklarına günümüzde ise Suçıkan Parkı’ndaki kayalardan fışkıran Dinar Çayı’na kadar ilginç bağlantılar da anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apameia, Kelainai, Marsyas, Dinar Çayı, Midas

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_816

Iconographic Analysis of the Marsyas Statue in the Manisa Museum and an Inquiry on Apameia
 
This study analysis the Marsyas Myth of the people of Apameia by using ancient written sources, coins and the scholarly translation of the myth itself through different angles, from symbolic meanings and content of the text or focusing to the structure beneath it. Along with the Marsyas Myth this article covers one of the oldest musical competitions between Apollo and Marsyas, who was described as a satyr by some people and as a shepherd for some others, and interesting connections between the Phrygian king Midas’ notorious donkeyears and Dinar Çayı (Creek) which springs from the rocks of Suçıkan Park.

Keywords: Apameia, Celaenae, Marsyas, Dinar Creek, Midas

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_816

Tam MetinDetay