International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Tamer Yıldırım
Matbuat Âleminde Mevlânzâde Rıfat’la Bir Gezinti
 
Bu makale son donem Osmanli gazetecilerinden Mevlânzâde Rıfat’ın basın-yayın ve siyaset alanındaki faaliyetlerini inceleyerek gazetecinin hayatının bilinmeyen yönlerini gündeme getirmektedir. Makale’de ayrıca Mevlânzâde Rıfat’ın Prens Sabahattin, Kürt ve Ermeni cemiyetleri, Rumlar ve İngilizlerle olan karanlıkta kalan ilişkileri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevlânzâde Rıfat, Osmanlı Basını, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS238

Mevlânzâde Rıfat and History of Press
 
This article examines the journalistic and political activities of the late Ottoman journalist Mevlânzâde Rıfat and brings out previously unknown aspects of his life. The article presents his uncovered relations with Prince Sabahattin, the Kurdish and Armenian organizations, and with the Greeks and the British.

Keywords: Mevlanzade Rıfat, Ottoman Press, Constitutionalism, Committee of Union and Progress

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS238

Tam MetinDetay