International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Abidin Temizer
MAZURANİC, Matija, Bosna’ya Bir Bakış Yahut Bir Hırvat Vatandaşının 1839–40 Yılları Arasında O Eyalete Kısa Bir Yolculuğu, (Osmanlı Dönemi Bosnasına Dair Bir Seyahatname), Yayına Hazırlayanlar: Ekrem Cauševic, Tatjana Paic-Vukic, Ayla Hafız Küçükusta, Bal-tam, Prizren 2011, 104 sayfa (ISBN: 978–9951–436–04–5).
 


Anahtar Kelimeler:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_757

A Croat’s View Of Ottoman Bosnia: The Travelogue Of Matija Mazuranic From The Years 1839-40, Authors: Ekrem Cauševic, Tatjana Paic-Vukic, Ayla Hafız Küçükusta, Bal-tam, Prizren 2011, 104 pages (ISBN: 978–9951–436–04–5).
 


Keywords:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_757

Tam MetinDetay