International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ebru Uncu
Mezopotamya, Anadolu ve Mısır Medeniyetlerinde Güneş Kültü
 
Bu calisma Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetlerinde göksel güçlere ozellikle Gunes’e verilen önemin sebeplerini incelemektedir. Tanrılaştırılan gök varlıklarından Güneş, bu toplumlar tarafından büyük saygı duymuştur. Güneşe bu kadar çok önem verilmesinin sebebi ise onun yaşam verici gücü ve bereketin kaynağı olmasıdır. Nitekim tarıma elverişli ve bereketli topraklarda yasayanlar genellikle güneş tanrısı ya da tanrıçasına tapınmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Güneş Kültü, Mezopotamya, Anadolu, Mısır

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_595

The Cult of the Sun in Mesopotamia, Anatolia and the Egypt Civilizations
 
This study examines why the ancient civilizations of Mesopotamia, Egypt and Anatolia gave emphasis to celestial powers, especially the Sun. Among the divinized celestial powers, the Sun was highly respected in these civilizations. Because the sun has been regarded as the source of power to give life and as the source of fertility, its significance was elevated. Hence, the residences of arable and fertile lands often worshipped a either Sun god or a Sun goddess.

Keywords: Sun Cult, Mesopotamia, Anatolia, Egypt

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_595

Tam MetinDetay