International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Barış Gür
Mopsos Mitosu ve Anadolu’daki Arkeolojik Buluntular
 
Hellen sözlü geleneğinde kahin olmasının yanında bir kolonist olarak tanımlanan Mopsos Kolophon’dan yola çıkarak Filistin’in güneyindeki Ashkelon kentine kadar ulaşmistir.Mopsos’un göç rotası ile Tunç Çağı’nın sonunda gerçekleşen Miken saray sonrası göçler arasında dikkate değer tutarlılıklar bulunmaktadır. Özellikle aynı rota üzerinde GH III C seramiğinin ve saray sonrası döneme ait materyallerin ele geçtiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Kilikya bölgesinde Mopsos’u tarihselleştiren önemli arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır. Bu makale Batı Anadolu’da başta Panaztepe, Limantepe ve Bademgediği Tepe gibi yerleşimlerde ele geçen arkeolojik bulguların Filistin kıyılarindaki yerleşmelerde ele geçen bulgular ile benzerlik gostermesinden yola cikarak Mopsos mitosunun kayıp parçalarını birbirine eklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mopsos, Geç Hellas IIIC, Mikenler, Anadolu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_679

Myth of Mopsos and Archaeological Findings in Anatolia
 
Mopsos, who was described as a seer as well as a colonist in the Hellenic oral tradition, took a path from Colophon and reached to the city of Ashkelon in southern Palestine. There is a remarkable consistency between Mopsos’ migration routes and post-palatial migrations at the end of the Bronze Age. Especially, on the same route, LH IIIC pottery and post-palatial materials were observed. However, there is important archaeological evidence historicizing to Mopsos in Cilicia. Considering the similarities of the archeological findings uncovered in settlements primarily in Panaztepe, Liman Tepe, Bademgediği Tepe in Western Anatolia, and the ones uncovered in the settlements in the Palestinian coasts, this article connects the missing pieces of Mopsos’ myth.

Keywords: Mopsos, Late Helladic IIIC, Mycenaeans, Anatolia

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_679

Tam MetinDetay