International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Aydın Efe
Mursaloğlu Mustafa Şevki Paşa (1840-1914)
 
Bu makale Reyhanlı Aşireti’nin boy beyi ailesinden Mursaloğlu Mustafa Şevki Paşa’nın hayatını ve faaliyetlerini incelemektedir. Reyhaniye’de (Reyhanlı) dünyaya gelen Mustafa Şevki Paşa, küçük yaşlardan itibaren devlet hizmetinde bulunmuş ilerleyen dönemlerde kaymakam ve mutasarrıf olarak Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiştir. Büyük bir Türklük bilincine sahip olan Mustafa Şevki Paşa, 1909’da Kırıkhan Ermeni olaylarından sonra Antakya Divan-ı Harb-i Örfisi’nde yargılanmış ve beraat etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Şevki Paşa, Antakya, Reyhanlı Aşireti, Reyhaniye, Türkmen

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_840

Mursaloğlu Mustafa Şevki Pasha (1840-1914)
 
This article examines the life and activities of Mursaloğlu Mustafa Şevki Pasha from the ruling family of the Reyhanlı Tribe. Born in Reyhanlı, Mustafa Şevki Pasha started his public service in his youth. Later on he served as Mutasarrif (regional administrator) and Kaymakam (chief district officer) for the Ottoman Empire. Mustafa Şevki Pasha had a sense of Turkish national consciousness. After the 1909 Kırıkhan Armenian events he was court martialed in Antakya but he acquitted.

Keywords: Mustafa Şevki Pasha, Antakya, Reyhanlı Tribe, Reyhaniye, Turkoman

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_840

Tam MetinDetay