International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Sibel Kavaklı
Ölüm ve Yaralanma Olaylarıyla İlgili Keşif Hüccetlerinin Değerlendirilmesi: Onyedinci Yüzyıl Amasya Şerʽiyye Sicillerinden Örneklerle
 
Bu makale Amasya şerʽiyye sicillerinde yer alan yaralanma ve ölümle ilgili keşif hüccetlerini inceleyerek bu belgelerin sosyal tarih açısından bir değerlendirilmesini yapmaktadır. Makale keşif hüccetlerine dayanarak onyedinci yüzyıl Amasyası’nda meydana gelen ölümlerin çoğunluğunun kazaen olduğunu ve bunların da çoğunlukla boğulma veya yangın sebepli çocuk ölümleri olduğunu tespit etmektedir. Yaralanma olaylarında ise çoğunluk adli takibata sebep olan kasti yaralamalardır.

Anahtar Kelimeler: Amasya, Şerʽiyye Sicilleri, Keşif Hüccetleri, Sosyal Tarih, Hukuk Osmanlı Devleti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS871

An Assessment of Criminal Investigations on Death and Injury Incidents: Examples from the Seventeenth Century Amasya Court Records
 
This article examines the criminal investigations (kesif hucceti) of the death and injury cases in the seventeenth century court records of Amasya and analyzes their significance in Ottoman social history. This article points out that the majority of deaths in seventeenth century Amasya were accidental deaths, which were mostly the cases of drowned or burned infants. The majority of injuries that caused court involvement were intentional.

Keywords: Amasya, Court Records, Social History, Law, Ottoman Empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS871

Tam MetinDetay