International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 5  Alan: Tarih

Sezai Balcı
Osmanlı Devlet Teşkilâtında Haremeyn Tercümanlığı
 
Bu makalede Osmanlı idari teşkilatında yer alan Haremeyn tercümanlığı ele alınmıştır. Devletin yıkılışına kadar faaliyetlerini sürdüren bu kurum, daha çok İstanbul’a gelen Haremeyn halkının iaşe ve ibateleri ile memleketlerine geliş ve gidişlerinden sorumluydu. Hicaz’dan İstanbul’a gelen ahalinin her türlü ihtiyaç ve istekleri, evlenme-boşanma ve cenaze işlemleri Haremeyn tercümanları vasıtasıyla yürütülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Haremeyn, Tercümanlık, Mekke, Medine, Evkâf-ı Hümâyûn

Doi Number :10.9737/historyS1030

Haremeyn (Mecca and Medina) Translators in the Ottoman State Organization
 
This article examines Haremeyn translators in the Ottoman Empire. The foundation remained active until the collapse of the empire. Haremeyn translators were was responsible for the logistic needs of Haremeyn residents during their travel to Istanbul. The Haremeyn interpreters provided needs and requests of the people who came to Istanbul from Hejaz and organized the procedures for marriage/divorce and their funeral ceremonies.

Keywords: Haremeyn, Translator, Mecca, Medina, Evkaf-ı Hümayun

Doi Number :10.9737/historyS1030

Tam MetinDetay