International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Emin Özdemir
Osmanlı Devleti'nde Sağlık Alanında Yapılan Misyonerlik Faaliyetlerine Bir Örnek; Amerikan Board'un Konya Tıbbî Misyonu
 
Bu makale Amerikan Board’a bağlı misyonerlerin 1912 yilinda Konya’da açtiklari Amerikan Hastanesi ve bu hastanede çalışan Amerikalı sağlıkçıların misyonerlik faaliyetlerini incelemektedir. Osmanli kaynaklarinda belirtildigi uzere, Osmanli yetkilileri Amerikalı doktorlarin sağlık hizmetleri yaninda acikca misyonerlik faaliyetlerinde bulunmalarini bilmelerine ragmen I. Dunya Savasi yillarina kadar hastanenin ve personelinin faaliyetlerine izin vermislerdir. Daha sonra araliklarla acilip kapanan bu hastane 1923 yilina kadar hizmette kalmistir.

Anahtar Kelimeler: Misyonerlik, Tıbbi Misyon, Konya, Amerikan Board

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_612

An Example of Missionary Activities in the Medical Field in the Ottoman Empire: The Medical Mission of the American Board in Konya
 
This article examines the missionary activities of the American personnel in the American Christian Hospital of Konya, which was opened by the missionaries of the American Board in 1912. According to Ottoman sources, although the Ottoman authorities were aware of the explicit missionary effort to proselytize the local Muslim population, they allowed the hospital to remain open until World War I. Later on the hospital was reopened and reclosed several times until it was closed permanently in 1923.

Keywords: Missionary, Medical Mission, Konya, American Board

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_612

Tam MetinDetay