International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Cihan Özgün - Aysun Sarıbey Haykıran
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Zamanlarında Eşkiyanın Gölgesinde Bir Kaza: Kuşadası
 
Bu makale Kuşadası ve çevresinde meydana gelen eşkiyalık hareketlerini, XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Batı Anadolu’sunun değişen sosyo-ekonomik yapısı içinde incelemektedir. Ayrıca bu çalışmada bir kıyı kasabası olan Kuşadası’nın Ege adaları ile bağlantısı ve ada-kara yönlü eşkiyalık hareketlerindeki önemi de değerlendirilmektedir. Tarihi eşkiyalık hareketleriyle dolu olan Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyıl başlarında eşkiyalık hareketleri büyük bir sorun haline gelmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kuşadası’ndaki eşkiyalık eylemleri genellikle adam kaçırmak, adam öldürmek, hane basmak, gasp, hırsızlık ve kaçakçılık gibi kısa süreli hareketlerdir. Devletin bu tür eylemleri hızla bertaraf etme yoluna gittiği görülse de aldığı önlemler etkili olamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Batı Anadolu, Kuşadası, Eşkıyalık Hareketleri.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_576

A Town under the Shadow of Bandits in the Late Ottoman Empire: Kuşadası
 
This article examines the banditry in Kuşadası and its vicinity under the light of changing socio-economic conditions in the Ottoman Western Anatolia in the second half of the 19th century and the early 20th centuries. Furthermore, this study covers the island-land banditry and the significance of the coastal town of Kuşadası in this banditry. The history of the Ottoman Empire is full of banditry movements but especially in the second half of the 19th and early 20th centuries the banditry activities became a serious problem in the Ottoman Empire. In the second half of the 19th century the banditry actions in Kuşadası were generally short-lived ones such as kidnapping, murder, home raids, robbery, burglary and smuggling. Despite the state’s aim to rapidly prevent banditry, the measures implemented to stop it were not effective.

Keywords: Ottoman Empire, Western Anatolia, Kuşadası, Banditry

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_576

Tam MetinDetay