International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Nesrin Atıcı Kanberoğlu
Osmanlı’dan Cumhuriyete Heykel Sanatının Yolculuğu
 
Atatürk der ki “bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata mâlik olamaz” O’na göre sanat bir milletin var olması için gereken yaşamsal bir zorunluluktur. Bu makale Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde çok geç yer edinen heykel-yonut sanatının gelişimini incelemektedir. Ayrıca bu gelişimin Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarına dek geçirdiği zorlu süreç, karşılaştığı zorlukların nedenleri, bir zihniyeti nasıl etkilediği ve o zihniyetin değiştirilmesinde nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Sanat, Osmanlı, Atatürk

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_599

The Journey of Sculpture from the Ottoman Empire to the Republic
 
Atatürk once said, “If a nation is devoid of art and artists, it cannot possess a whole life”. According to Atatürk, art is a vital need for the existence of a nation. Departing from Atatürk’s statement, this paper traces the development of late-adapted art of sculpture from the Ottoman Empire to the Turkish republic. Furthermore, the article narrates the obstacles to the development of this art form, the causes of these obstacles, and how this art form affected a mindset as well as how it was used to change this mindset.

Keywords: Sculpture, Art, Ottoman, Atatürk

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_599

Tam MetinDetay