International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Yenal Ünal
Refik Halit Karay ve Millî Mücadele
 
Refik Halit Karay’ın Millî Mücadele dönemi siyasi ve matbuat faaliyetleri üzerine yapılan bu incelemede, Karay’ın bu önemli tarihî sürece ilişkin en temel fikirleri ve düşünce parametreleri irdelenerek dönemin önemli muhalif bir aydınının düşünceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından biri olan Refik Halit Karay’ın, mütareke döneminde yaptığı matbuat ve siyasi faaliyetleri nedeniyle politik bir yönü bulunmaktadır. Bilhassa siyasi mizah yazılarıyla etkili olan bu önemli yazar çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel sorunlarını kitaplarında işlemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu aşamasında yaptığı siyasi faaliyetleri ile dönemin en önemli aktörlerinden biri hâline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Millî Mücadele, Refik Halit Karay, Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Türkiye

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_688

Refik Halit Karay and the National Struggle
 
This article covers the ideas of dissident of Turkish author Refik Halit Karay and his political activism in the early 20th century. In his works prominent political satirist Karay pointed to the social and cultural problems of the declining Ottoman Empire but he was far from offering viable solutions. Because Karay took a side against Mustafa Kemal’s national independence war, he left Turkey for his own safety after Mustafa Kemal won the independence war.

Keywords: National Struggle, Refik Halit Karay, Constitutional Era, Republican Era, Turkey

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_688

Tam MetinDetay