International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 4  Alan: Tarih

Serdar Ösen
Selanik Mevlevîhânesi Şeyhi Eşref Dede’nin Azli Meselesi ve Sultan II. Abdülhamid’in Tutumu
 
Bu çalışmada Sultan II. Abdülhamid ile Konya Mevlânâ Dergahı Şeyhi Abdülvahid Çelebi arasında siyasi bir nüfuz mücadelesine dönüşen Eşref Dede’nin görevine iade edilmesi meselesi ağırlıklı olarak arşiv belgelerine dayanılarak açıklanmaktadır. Selanik Mevlevihanesi meselesi Osmanlı Devleti’nin tarikatları kontrol etme çabasına rağmen, tarikat şeyhlerinin bu müdahelelere mümkün olduğunca direndiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Selanik Mevlevîhanesi, Abdülvahid Çelebi, Eşref Dede, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1302

Dismissal of Salonika Mevlevi Sheikh Eşref Dede and the Approach of Sultan Abdulhamid II
 
Relying on the archival documents, this study examines the re-appointment of Salonika Mawlana Sufi order sheikh Eşref Dede, which caused a power struggle between Sultan Abdulhamid II and Abdulvahid Çelebi, the sheikh of Konya Mawlana lodge. The Salonika Mawlana Sufi order struggle shows that despite the Ottoman Empire’s attempts to control the Sufi orders, the sheikhs of the orders did their best to resist this control.

Keywords: Abdulhamid II, Sufism, Salonika Mevlevi lodge, Abdulvahid Çelebi, Eşref Dede, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1302

Tam MetinDetay