International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Fahri Maden
Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi (1817-20 Nisan 1897)
 
Bu çalışmada Bodrum’un mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Ömer Lütfi Efendi’nin yaşamı ve eserleri incelenmektedir. 1817 yılında Bodrum’un Sandıma (Yalıkavak) köyünde dünyaya gelen Ömer Lütfi Efendi ilköğrenimini Bodrum’da görmüş, daha sonra eğitimine İstanbul’da devam etmiştir. İlmiye mensuplarından Akşehirli Ömer Efendi’nin tedrisinde yetişip ondan icazet almıştır. 1849 yılında Fethülgazi Medresesi’ne hoca olarak görevlendirilmiş, 1865 yılında ise Tophane müftüsü olmuştur. 1875 yılında ise İstanbul kadısı olan Ömer Efendi’nin kariyerinin son basamağı 1889 yılında getirildiği şeyhülislamlık makamı olmuştur. Bu makamda 2,5 yıldan fazla kalan Ömer Lütfi Efendi, 1897 yılında vefat etmiştir. Fazıl ve alim bir zat olan Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi’nin Emsile Şerhi ve Şerh-i Akaid Hâşiyesi gibi eserleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulema, Şeyhülislam, Ömer Lütfi Efendi, Bodrum, Çamlıca, Osmanlı Devleti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS726

Sheikhulislam Omer Lutfi Efendi (1817-20 April 1897)
 
This article examines the life and works of Sheikhulislam Omer Lutfi Efendi. Omer Lutfi Efendi was born in the Sandima (Yalikavak) village of Bodrum in 1817. After his primary school education in Bodrum, he continued his education in Istanbul. He was educated by the ulema member Aksehirli Omer Efendi and received icazet or madrasa diploma from him. In 1849, he was appointed as Fethulgazi Madrasa teacher and later he became the Mufti of Tophane in 1865. Omer Lutfi became the kadi (judge) of Istanbul in 1875 and reached the highest rank of in his career as Sheikhulislam in 1889. He served as Sheikhulislam for more than two and a half years and died in 1897. Omar Lutfi Efendi left behind reputable works such as Emsile Şerhi and Şerh-i Akaid Hâşiyesi.

Keywords: Ulema, Sheikhulislam, Omer Lutfi Efendi, Bodrum, Çamlıca, Ottoman Empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS726

Tam MetinDetay