International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Tahir Sevinç
Seyyit Fethi Efendi’nin Şam Defterdarlığı ve Muhallefatının Müsaderesi (1728-1746)
 
Bu makale Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir devlet memuru olan Şam Eyaleti Defterdarı Seyyid Fethi Efendi’nin saraydaki koruyucusu Harem Ağası Hacı Beşir sayesinde giriştiği yolsuzluk örneğini incelemektedir. 1728 yılında Şam Defterdarı olan Seyyid Fethi Efendi kısa zaman içinde Şam Eyaleti'ndeki yönetime tamamen hakim olarak Şam Eyaleti'ndeki bütün kurumlara kendi adamlarını yerleştirmiş ve gayri meşru bir servetin sahibi olmuştur. Fethi Efendi’nin koruyucusu Beşir Ağa'nın 1746 yılında ölümünden sonra, Şam Valisi Esat Paşa Fethi Efendi’yi idam ettirmiş, Fethi Efendi ve adamlarının her türlü mal ve eşyası da müsadere edilmişti. Bu makalede bu yolsuzluğun gelişiminin yanı sıra nihayetinde bu yolsuzluğa devlet eliyle nasıl son verildiği anlatılarak açıklamalı tablolarla da müsadere edilen herşeyin listesi verilmiştir. Öncelikle Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak yazılan bu makale Osmanlı Devleti’nde müsadere uygulamasını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Şam Eyaleti, Şam Hazinesi, Şam Defterdarı, Müsadere

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_567

The Damascus Chief Treasurer Seyyit Fethi Efendi and the Confiscation of His Property (1728-1746)
 
This article examines the corruption case of Seyyid Fethi Efendi, the chief treasurer of Damascus Province, abetted by Hacı Beşir, the head of Harem in the Ottoman palace. Seyyid Fethi Efendi became the chief treasurer of Damascus Province in 1728 and soon with the help of his trusted men in the key positions he dominated the province and accumulated an illegal fortune. Once his protector, Beşir Ağa, died in 1746, Damascus governor Esat Paşa not only got Fethi Efendi executed but also got his and his men’s belongings confiscated. This article first narrates the unfolding of the corruption and explains how it was brought to an end using tables, lists and explanations of the confiscated items. Written primarily based on Ottoman archival documents, this article illustrates the detailed practice of confiscation in the Ottoman Empire.

Keywords: Ottoman Empire, Damascus Province, Damascus Treasury, Confiscation

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_567

Tam MetinDetay