International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Resul Babaoğlu
Türkiye Rum Cemaati ve 6/7 Eylül 1955 Olayları
 
Bu makalede, 6/7 Eylül olaylarının Türkiye Rum cemaati üzerindeki psikolojik ve toplumsal etkileri incelenerek bu dönemdeki tahrip eylemlerinin manevi boyutu üzerinde durulmaktadir. Türkiye Rum Cemaati, Bizans İmparatorluğu’nun yerli halkı olarak İstanbul’un fethedilmesinin ardından Osmanlı Devleti’nin Millet Sistemi içinde yuzyillarca varlığını sürdürmüştür. Yoğun olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Gökçeada, Bozcaada ve çevresinde yaşayan Rumlar, bütün gayrimüslim azınlık gruplarına sağlanan ve büyük oranda İslam kültüründen kaynaklanan hoşgörüye dayanan sistemde sosyal ve ticari hayatta varlık göstermişti. Müslüman toplumla aralarındaki din ve kültür farkı zaman zaman sorunlara yol açmasina ragmen, hicbir olay 6/7 Eylül 1955 tarihinde yaşanan ve Türkiye tarihinde benzerine rastlanmayan yıkım olayları kadar Türkiyeli Rumların hayatlarında etkili olmamistir.

Anahtar Kelimeler: 6/7 Eylül Olayları, Türkiye Rumları, Türkiye, Demokrat Parti, Kıbrıs

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_654

The Greek Community of Turkey and the 6/7 September Incidents of 1955
 
This article examines the 6/7 September Incidents and the psychological and social impacts of these destructive attacks along with their spiritual dimension on the Greek community of Turkey. After the Ottoman conquest of Istanbul, the Greek community of Turkey lived for centuries in the Ottoman millet system. The Greeks, who mainly lived in İstanbul, İzmir, Bursa, Gökçeada and Bozcaada, enjoyed the religious and cultural freedoms granted to all non-Muslim subjects of the empire and maintained their presence in its social and economic life. While the religious and cultural differences between the Greek and Muslim population sometimes caused problems, no incident in Turkish history was as destructive as the 6/7 September Incidents of 1955 on the lives of Turkey’s Greek community.

Keywords: 6-7 September Incidents, Turkish Greeks, Turkey, Democrat Party, Cyprus

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_654

Tam MetinDetay