International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 5  Alan: Tarih

İbrahim Hakan Dönmez
Yerli ve Batılı İki Seyyahın Gözüyle Osmanlı Kadını: Karşılaştırmalı Bir Analiz
 
Bu çalışmada Evliya Çelebi ve Fransız seyyah Gerard de Nerval’in 17. ve 19. yüzyıllarda İstanbul’un gündelik hayatı içerisinde kadının konumuna ilişkin gözlemleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kadınların ticaret ve diğer alanlardaki haklarından ve faaliyetlerinden bahsederken, Gerard de Nerval’in seyahatnamesi daha çok kadınların dış görünüşü ile ilgili ayrıntılara yer vererek yazarın ön yargıların etkisi ile hareket ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gerard De Nerval, Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul, Kadın

Doi Number :10.9737/historyS960

The Otoman Women as Narrated by One Local and One Western Traveller: A Comparative Analysis
 
This study comparatively examines the daily life of Istanbul women as narrated in the travel books of Ottoman traveler Evliya Çelebi and the French traveler Gerard de Nerval in the seventeenth and the nineteenth centuries respectively. While Evliya Çelebi mentions the legal rights of women as well as Istanbul women’s trade and other activities, the traveler account of Gerard de Nerval focuses mainly on the physical apparance of women and their hijab, which is an indicative of his prejudice toward the orient.

Keywords: Gerard de Nerval, Evliya Çelebi, Travelbook, Istanbul, Woman

Doi Number :10.9737/historyS960

Tam MetinDetay