International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Dursun Ali Akbulut
1- Milli Mücadelede Orta Karadeniz Kuva-yı Milliyesi

Doi Number :10.9737/hist_471
  Özet   Tam Metin
K. İlker Bulunur
2- 16. Yüzyılda Karadeniz’in Kuzeyinde Ölen Osmanlı Tüccarları ve Muhallefatları

Doi Number :10.9737/hist_527
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Bulut
3- 1643 Tarihli Avarız Defterlerine Göre Erzincan Şehrinin Mahalleleri

Doi Number :10.9737/hist_338
  Özet   Tam Metin
Alpaslan Demir
4- Konya Şer’iyye Sicillerinde Rıza Senedi Örnekleri (1659-1749)

Doi Number :10.9737/hist_456
  Özet   Tam Metin
Yaşar Demir
5- Hatay’da Siyasi Çekişmeler ve Türkiye’nin Politikası (1936-1938)

Doi Number :10.9737/hist_524
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci - Hasan Arslan
6- Osmanlı Türkiyesinde Eşkiyalık Faaliyetlerini Önlemeye Yönelik Alınan Tedbirler ve Uygulanan Cezalara Dair Gözlemler: Maraş Eyâleti Örneği (1590-1750)

Doi Number :10.9737/hist_498
  Özet   Tam Metin
Ahmet Dinç - Fatih Mehmet Sayın - Niyazmyrat Halow
7- Türkmenistan Kaynaklarına Göre Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi

Doi Number :10.9737/hist_470
  Özet   Tam Metin
Mehmet Yaşar Ertaş
8- Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkezileşmesi Karşısında Bir Osmanlı Ayanı: Tavaslızâde Osman Ağa

Doi Number :10.9737/hist_505
  Özet   Tam Metin
Volkan Ertürk
9- Osmanlı Klasik Devrinde Miri Arazinin Paylaşımına Dair Akşehir Sancağı Örneğinde Bazı Uygulamalar

Doi Number :10.9737/hist_489
  Özet   Tam Metin
Mustafa Gökçe
10- 9-17. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Hazar Denizi Çevresinde Neft (Petrol) Üretimi ve Ticareti

Doi Number :10.9737/hist_495
  Özet   Tam Metin
Fuat Hacısalihoğlu
11- Azerbaycan'da Ulusal Tarih Yazımı

Doi Number :10.9737/hist_490
  Özet   Tam Metin
Eftal Irkıçatal
12- Kıbrıs Meselesi'nde Taksim Fikrinin Ortaya Çıkması ve İngiltere'nin Çifte Self Determinasyon Teklifi

Doi Number :10.9737/hist_472
  Özet   Tam Metin
Yılmaz Karadeniz
13- İran’da Malkum Han ve Feth Ali Ahundzâde’nin Arap Alfabesini Değiştirme Teşebbüsleri (1860-1880)

Doi Number :10.9737/hist_468
  Özet   Tam Metin
Oktay Karaman
14- Diyarbakır Valisi Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa'nın Diyarbakır'daki Aşiretleri Islah ve İskân Çalışması (1868-1875)

Doi Number :10.9737/hist_507
  Özet   Tam Metin
Serhat Kuzucu
15- XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı-Avusturya Siyasi İlişkileri ve Ziştovi Antlaşması (II. Josef ve II. Leopold Dönemi)

Doi Number :10.9737/hist_432
  Özet   Tam Metin
Ahmet Ocak
16- Selçukluların Seleflerine Göre Medeniyet Tarihindeki Yeri ve Önemi

Doi Number :10.9737/hist_463
  Özet   Tam Metin
Oğuz Polatel
17- Nikomedia'dan İzmit'e Bir Kent Adının Dönüşümü

Doi Number :10.9737/hist_514
  Özet   Tam Metin
Fahri Sakal
18- Tarih ve Günümüz Kültürü

Doi Number :10.9737/hist_501
  Özet   Tam Metin
Mustafa Selçuk
19- Hudeyde Mebusu Zühdü Efendi ve Yemen Layihası

Doi Number :10.9737/hist_492
  Özet   Tam Metin
Haluk Selvi - Kurtuluş Demirkol
20- Osmanlı Devleti'nde Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve Karşılaşılan Bazı Problemler

Doi Number :10.9737/hist_526
  Özet   Tam Metin
Ebubekir Sofuoğlu
21- Osmanlı Devleti’nin Suriye Vilayetini Islah Teşebbüsleri

Doi Number :10.9737/hist_354
  Özet   Tam Metin
Perihan Ünlü Soylu - Özlem Yaktı
22- Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

Doi Number :10.9737/hist_310
  Özet   Tam Metin
Mehmet Soytürk
23- Türkiye´nin Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Avrupa Birliği´nde Türkiye Tartışmaları

Doi Number :10.9737/hist_494
  Özet   Tam Metin
Enis Şahin
24- İhtilâller Döneminde Ermenilere Yönelik Rus Politikaları (1917-1918)

Doi Number :10.9737/hist_499
  Özet   Tam Metin
Hasan Ali Şahin
25- Kültepe Metinlerine Göre Eski Anadolu ve Asur'da Yeminin Hukuki Anlamı

Doi Number :10.9737/hist_469
  Özet   Tam Metin
Süleyman Tekir
26- Kars ve Çevresinde Depremler (1924-1941)

Doi Number :10.9737/hist_480
  Özet   Tam Metin
Sacit Uğuz
27- 1895 Tarsus Kolera Salgını

Doi Number :10.9737/hist_379
  Özet   Tam Metin
Abdulnasır Yiner
28- Miranlı Mustafa Paşa Örneğinde Hamidiye Alayları Askerî Gücünün Kötüye Kullanımı

Doi Number :10.9737/hist_477
  Özet   Tam Metin
Dursun Ali Akbulut
29- HATIRAT: Hocam Prof. Dr. Enver Konukçu

Doi Number :10.9737/hist_533
  Özet   Tam Metin
Donald P. Little Efe Durmuş
30- Memlükler'de Din

Doi Number :10.9737/hist_484
  Özet   Tam Metin
Fatih Köse
31- Alexandre Bennigsen, S. Enders Wimbush, Muslims of the Soviet Empire: A Guide

Doi Number :10.9737/hist_491
  Özet   Tam Metin
Akın Temür
32- Selçuk Toprak; Bilal Söğüt; A. Cem Koç; Elif Özer; Altan Dizdar; Cüneyt Dilsiz (2010). Arkeoloji ve İnşaat Mühendisliği Ortak Çalışmaları

Doi Number :10.9737/hist_520
  Özet   Tam Metin