International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 1

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Şubat-2018Kapak | Jenerik Dosyası | İçindekiler | Editörden |

Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu
1- XI. Yüzyılda Anadolu’da Norman Şeflerinin Faaliyetleri

DOI Number: 0.9737/hist.2018.567
  Özet   Tam Metin
Erhan Alpaslan-Ahmet Gülenç
2- 1846 Tarihli Kur’a-yı Şer’iyye Usulü’nün Maraş ve Çevresinde Tatbiki

DOI Number: 10.9737/hist.2018.568
  Özet   Tam Metin
Resul Babaoğlu
3- Bir İngiliz Diplomatın Gözlemleriyle Türkiye’nin Doğu Vilayetlerinin 1956 Yılındaki Genel Durumu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.569
  Özet   Tam Metin
Murat Burgaç
4- Gediz Taarruzu ve Sonuçları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.570
  Özet   Tam Metin
Uğur Demlikoğlu
5- XVI. Yüzyılda Siirt’in Sosyo Ekonomik Durumu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.571
  Özet   Tam Metin
Cüneyt Güneş
6- X. Yüzyıldaki Bizans Taktikonlarına Göre Bizans-İslâm Güçlerinin İlk Karşılaşma Alanları: Kleisouralar ve Kleisouralardaki Askerî Taktiklere Dair

DOI Number: 10.9737/hist.2018.572
  Özet   Tam Metin
Ahmet Nalcı - Doğan Gün
7- Modernleşme Yolunda Osmanlı Devleti Maarifinin Finansman Sorunu: Malatya Rüşdiyesi Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2018.573
  Özet   Tam Metin
Said Olgun
8- Bayram Fehmi Bey / Bajo Topulli (1867-1930): Öğretmenlikten Çeteciliğe Çetecilikten Kaymakamlığa Bir Arnavut Milliyetçisinin Sıra Dışı Hayat Öyküsü

DOI Number: 10.9737/hist.2018.574
  Özet   Tam Metin
Tuncay Öğün
9- Savaşın Osmanlı Mizah ve Karikatürüne Yansıyan Acı Yüzü: I. Dünya Savaşı’nda İstanbul’da Kıtlık, Karaborsa ve Vurgunculuk

DOI Number: 10.9737/hist.2018.575
  Özet   Tam Metin
Ahmet Nurullah Özdal
10- Hazar Denizi Ticaret Havzası (IX-XIII. Yüzyıllar)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.576
  Özet   Tam Metin
Muharrem Öztel
11- Osmanlı Devleti’nde Kalpazanlık ve Sahte Para (1808-1914): Kalpazanlığı ve Sahte Paranın Tedavülünü Besleyen Faktörler

DOI Number: 10.9737/hist.2018.577
  Özet   Tam Metin
Serdar Cem Sediroğlu
12- I. Dünya Savaşı Yıllarında Psikolojik Harp Vasıtası Olarak “Harb Mecmû’ası”

DOI Number: 10.9737/hist.2018.578
  Özet   Tam Metin
Gürsoy Şahin
13- Afrika’nın Sömürgeleştirilme Sürecinde Berlin Konferansı (1884-1885) ve Afrika Basınına Yansımaları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.579
  Özet   Tam Metin
Aziz Tekdemir
14- Bulgaristan’da Ziraat Bankası’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.580
  Özet   Tam Metin