International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Şubat-2020Kapak | Editörden | Jenerik |

Ahmet Akşar
1- Cassius Dio ve Hadrianus Dönemi’ne Dair Kaynakları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.817
  Özet   Tam Metin
Bilal Altan
2- Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Yapı, Sorunlar ve İngilizlerle İlişkiler Açısından Goyan Aşireti

DOI Number: 10.9737/hist.2020.818
  Özet   Tam Metin
Ayşegül Bekmez
3- Kırşehir Melik Gazi Türbesi Üzerinden Yeni Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2020.820
  Özet   Tam Metin
Mustafa Can
4- Osmanlı Devleti’nde Elçi Mübadelesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.821
  Özet   Tam Metin
Abdullah Cengiz
5- Kudüs-i Şerif İdadi Mektebi (1890-1913)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.822
  Özet   Tam Metin
Süleyman Cevat Çevrimli - Hasan Şehmuz Haştemoğlu
6- Geleneksel Osmanlı Çarşısı Örneği, Isparta Üzüm Pazarı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.823
  Özet   Tam Metin
Harun Çoban
7- Bitlis Valisi Hasan Tahsin Paşa ve Ermeni Olayları (1891-1895)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.824
  Özet   Tam Metin
Alev Duran
8- İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Türkiye-Macaristan İlişkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.825
  Özet   Tam Metin
Seyfettin Kaya
9- Orta Çağ İslam Dünyasında Usturlabın Gelişimi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.826
  Özet   Tam Metin
Nil Orbeyi
10- Mimar Sinan Yapılarında Çevre Duvarının Bir Bileşeni: Kapı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.827
  Özet   Tam Metin
Yunus Özger
11- Sultan II. Abdülhamid Döneminde İstanbul’da Deprem Tahmini Tartışmaları ve Josef Nowack’ın Padişaha Gönderdiği Rapor

DOI Number: 10.9737/hist.2020.828
  Özet   Tam Metin
Ü. Gülsüm Polat
12- Cepheden Haber Var: Edmund Candler ve Mezopotamya Seferi (1916-1918)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.829
  Özet   Tam Metin
Ömer Tokuş
13- Fâtımîlerin İkircikli Müttefikleri Cerrâhîlerin Filistin ve Çevresindeki Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.830
  Özet   Tam Metin
Harun Tuncer
14- İhanetle sadakat arasında: Sir James William Redhouse

DOI Number: 10.9737/hist.2020.831
  Özet   Tam Metin
Murat Tural
15- Cermenlerin Dini Dönüşümü

DOI Number: 10.9737/hist.2020.832
  Özet   Tam Metin
Hasan Uçar
16- İzmir Kokluca Köyü’nde Üç Osmanlı Çeşmesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.833
  Özet   Tam Metin
Sevket Akyıldız
17- Cultural Change in Central Asia: Brezhnev, Modern Sports, and Memories in Uzbekistan, 1964 to 1982

DOI Number: 10.9737/hist.2020.819
  Özet   Tam Metin