International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 1

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Şubat-2021Jenerik | Editörden | Kapak |

Olcay Turan
1- İmparatorluk Dönemi’nde Roma Ordusunda Asker Alım Süreci

DOI Number: 10.9737/hist.2021.974
  Özet   Tam Metin
Gülgüney Masalcı Şahin
2- Hitit Metinlerinde Siyasetname ve Nasihatname Literatüründen İzler

DOI Number: 10.9737/hist.2021.975
  Özet   Tam Metin
Gülseren Azar Nasırabadı
3- Hârezmşâhlar Dönemi Münşeat Mecmualarından et-Tevessül İle’t-Teressül ve Devletin Siyasi Münasebetleri Açısından Önemi

DOI Number: 10.9737/hist.2021.976
  Özet   Tam Metin
Turan Açık
4- Şehirköy: Osmanlı İmparatorluğu'nda Şehir Hükmünde Köyler

DOI Number: 10.9737/hist.2021.977
  Özet   Tam Metin
Muhittin Kul
5- Muhasara ve Deprem: Kal’a-i Ağrıboz Tamiratları (1688-1715)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.978
  Özet   Tam Metin
İsmail Asoğlu
6- Osmanlı Urfası’nda Kahve, Kahvehaneler ve Müdâvimleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.979
  Özet   Tam Metin
Mehmet Salih Erkek - Safiye Dikmen
7- Osmanlı Dönemi’nde Uşak Kazası Azizler Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı (XVI. –XIX. Yüzyıllar)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.980
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Muşmal – Elif Gündoğdu
8- Nüfus Ve Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Akşehir Kazası Bermende Köyü’nde Yaşayan Rumların Sosyal, Ekonomik ve Demografik Özellikleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.981
  Özet   Tam Metin
Abdullah Saydam
9- Tanzimat Döneminde Rüşvetle Mücadele: Akif Paşa’nın Muhakemesi

DOI Number: 10.9737/hist.2021.982
  Özet   Tam Metin
Pelin İskender Kılıç
10- II. Abdülhamid Döneminde İstanbul’da Hastane Açma Girişimi ve Doktor Stécoulis

DOI Number: 10.9737/hist.2021.983
  Özet   Tam Metin
Nevim Tüzün
11- XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti’nde Cüzzam Hakkında Bazı Tespitler

DOI Number: 10.9737/hist.2021.984
  Özet   Tam Metin
Irmak Karabulut
12- II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tartışmalı Bir Maden İmtiyazı: Bahr-i Lût Brom Madeni

DOI Number: 10.9737/hist.2021.985
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
13- Demokrat Parti Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.986
  Özet   Tam Metin
Uğur Demirbağ - Nur Urfalıoğlu
14- The Decoration in Traditional Houses Anatolian in 19th Century: The Example of Çankırı

DOI Number: 10.9737/hist.2021.987
  Özet   Tam Metin
Cevdet Kırpık - Kübra Kalkancı
15- Suat Hayri Ürgüplü Hükümeti Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.988
  Özet   Tam Metin
Onur Çelebi
16- Siyasi Yasakların Sonu: 6 Eylül 1987 Referandumunda Erdal İnönü ve Bülent Ecevit’in Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.989
  Özet   Tam Metin