International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun Mart  2010 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden | |

Saadettin Gömeç - Hamiyet Sezer
1- Uygur Kağan Ailesinin Problemleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_87
  Özet   Tam Metin
Emine Dingeç
2- Osmanlı Toplumunda Kadınların Üretime Katkıları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_84
  Özet   Tam Metin
Mehmet Beşirli
3- Vakıf Kurumunun Önemi ve Tokat'ta Hamza Bey Evkafı Üzerine Bazı Bilgiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_53
  Özet   Tam Metin
Seyit Battal Uğurlu- Mehmet Demirtaş
4- Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve Tanzimat

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_48
  Özet   Tam Metin
Nedim İpek
5- Kosova Vilayeti Dahilinde Gerçekleşen Göçler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_81
  Özet   Tam Metin
Necmettin Alkan
6- Avrupalı Seyyahların Tasvirlerinde Gümüşhane ve Çevresi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_69
  Özet   Tam Metin
Bayram Nazır
7- Osmanlı Devleti'nde Müzeciliğin Doğuşu ve Dersaadet Numunehane-i Osmani

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_67
  Özet   Tam Metin
Yücel Yiğit
8- Prizren Sancağı'nın İdari Yapısı (1864–1912)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_52
  Özet   Tam Metin
Melek Öksüz
9- Osmanlı Topraklarında Hukuki Statü Arayışı ve Varlık Mücadalesinde Amerikan Kurumları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_74
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Baha Öztunç
10- 1897 Tokat Ermeni Olayının Dış Basına Yansımaları ve Olayın Gerçek Yüzü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_45
  Özet   Tam Metin
Osman Köse
11- İstanbul'daki Amerikalı Diplomat ve Misyonerlere Göre Türkiye'de Amerikan Manda İdaresi'nin Kurulma Gerekçeleri (1919)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_96
  Özet   Tam Metin
Orhan Yazıcı
12- Afganistan’daki Otorite Bosluğunun Tarihî Temelleri ve Bölge Güvenliği Üzerindeki Etkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_91
  Özet   Tam Metin
Serdar Sakin - Sabit Dokuyan
13- Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_58
  Özet   Tam Metin
Hikmet Zeki Kapcı
14- Terakki-i Maarif Cemiyeti Nizamnamesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_97
  Özet   Tam Metin
Cevdet Yılmaz
15- Türkiye'de Tarihçi ve Coğrafyacılar Tarafından Farklı Anlamlarda Kullanılan Bir Terim: Divan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_31
  Özet   Tam Metin
Gülsen Baş
16- Diyarbakır'daki Geleneksel Konut Mimarisinde Süsleme Anlayışı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_51
  Özet   Tam Metin
Eldeniz Abbaslı
17- “Şamlı” Adı Üzerine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_93
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
18- Gizli Celse Zabıtları’na Göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Lozan Barıs Antlaşması ile İlgili Tartışmalar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_33
  Özet   Tam Metin
Ömer Turan
19- İkinci Ergenekon

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_94
  Özet   Tam Metin
Fatih Çelik
20- Kırgız Dilinin Sözlüğü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_95
  Özet   Tam Metin
Yahya Yeşilyurt
21- Ali Emirî, Yemen Hatırâtı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_63
  Özet   Tam Metin