International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun,  Mart-2011 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Şeyma Ay
1- İsrail ve Yahuda Krallıkları Üzerine Düzenlenen Asur Seferleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_269
  Özet   Tam Metin
Nimet Ayşe Bakırcılar
2- Makedonya Sorunu Hakkında Bir Risale: Makedonya Mes’elesi ve Balkan Harb-i Ahiri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_234
  Özet   Tam Metin
Begüm Burak
3- Osmanlı'dan Günümüze Ordu-Siyaset İlişkileri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_264
  Özet   Tam Metin
Necati Çavdar
4- Siyasi Denge Unsuru Olarak 31 Mart Vakası’nda Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_247
  Özet   Tam Metin
Nigün Elam
5- Musa Çelebi’nin Rumeli’ye Geçişinde Hıristiyan Aktörlerin Rolü (1403-1410)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_260
  Özet   Tam Metin
Abdulkadir Gül
6- Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_296
  Özet   Tam Metin
Ahmet Gündüz
7- Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kırşehir Doğumlu Memurlar (1879-1909)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_287
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Kayhan
8- Selçuklular Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler Hakkında Notlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_205
  Özet   Tam Metin
Ümit Kılıç - Abdülkadir Gül
9- Osmanlı Devri Erzincan Vakıflarına Genel Bir Bakış

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297
  Özet   Tam Metin
Yusuf Kılıç - Ebru Uncu
10- Eski Mezopotamya İnanç Sisteminin Yunanlılara Etkisi (İstar- Aphrodite Örneği)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297
  Özet   Tam Metin
Mustafa Malhut
11- Sistem ve Tarih

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_209
  Özet   Tam Metin
Volkan Payaslı
12- Halkevlerinin Hatay'daki Faaliyetleri ve Hatay'ın Türkiye'ye Katılım Süreci Üzerindeki Rolü Üzerine Bir Değerlendirme (1937-1939)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_213
  Özet   Tam Metin
Emine Şam
13- Prens Alexandre Battenberg’in İttihat Beyannamesi ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan’a İlhâkı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_220
  Özet   Tam Metin
Murat Yümlü
14- Agâh Aksel’in Diplomatik Kariyeri ve Belgrad Dönemine Dair Değerlendirmeler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_235
  Özet   Tam Metin
Türkan Doğruöz
15- Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_289
  Özet   Tam Metin
Mustafa Gencer
16- Almanya’da Müslümanlar ve Uyum Uluslararası Sempozyumu (Köln - 26 . 12. 2010)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_298
  Özet   Tam Metin
Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî Erkan Göksu
17- Târîh-i Güzîde'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_263
  Özet   Tam Metin
Tauseef Ahmad Parray
18- Radical Islam and International Security: Challenges and Responses, Edited by Hillel Frisch and Efraim Inbar (Routledge, 2008).

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_292
  Özet   Tam Metin
Tamer yıldırım
19- Gündüz Vassaf, Tarihi Yargılıyorum, 3. Baskı, 2007, İletişim Yayınları, 158 sayfa.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_299
  Özet   Tam Metin