International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 1

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun,  Mart-2012Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Bülent Akkaya
1- İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_439
  Özet   Tam Metin
Mahmut Akkor
2- Dinî Bir Müessesenin Sonu: Hilafet’in İlgası

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_482
  Özet   Tam Metin
Nebahat Arslan
3- Türk Eğitim Sisteminde Köy Enstitülerine Bir Örnek: Kars Cılavuz Köy Enstitüsü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_433
  Özet   Tam Metin
Fatih Bozkurt - H. Ahmet Arslantürk
4- İlginç Bir Kadı Sicili: 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'ne Dair Kayıtlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_479
  Özet   Tam Metin
Arda Baş
5- 1957 Suriye Krizi ve Türkiye

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_426
  Özet   Tam Metin
Abdullah Bay
6- Ünye Yöresi Osmanlı Mezar Kitabeleri Üzerine Değerlendirmeler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_493
  Özet   Tam Metin
Ümit Çelik
7- İç Çatışmalar ve Dış Müdahaleler Arasında Lübnan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_460
  Özet   Tam Metin
Tuğba Doğan
8- Arşiv Belgelerine Göre 1937-1938 Dersim İsyani

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_390
  Özet   Tam Metin
Ahmet Efiloğlu
9- Osmanlı Meclisinde Rum Göçü ve Rum Tehciri Tartışmaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_424
  Özet   Tam Metin
Mehmet Salih Erkek
10- Osmanlı Devletinde İlk Türkçü Eğitim Dergisi: Yeni Fikir

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_473
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
11- Millî Mücadele Sırasında Cephe Gerisinde Günlük Hayat

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_374
  Özet   Tam Metin
Serdar Genç
12- III. Ahmed Dönemi İran Seferlerinde Nakliyenin Sağlanması ve Nakliye Vasıtaları (1722-1725)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_475
  Özet   Tam Metin
Ahmet Gündüz
13- Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kayserili Memurların İşledikleri Disiplin Suçları (1879-1909)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_429
  Özet   Tam Metin
Yakup Kaya
14- Erken Cumhuriyet Döneminde Kökten Modernleşmenin Bir Göstergesi Olarak ‘Musiki İnkılabı’

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_503
  Özet   Tam Metin
Ulvi Keser
15- Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu-Nacak İşbirliği ve Ekonomik Kalkınma Gayretleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_431
  Özet   Tam Metin
Metin Kopar - Murat Yolun
16- 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Borçlar Tarihine Bir Bakış

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_444
  Özet   Tam Metin
İsmail Köse
17- İngiliz Seyyahların Günlüklerinde Gümüşhane Çevresi ve Trabzon Limanı’na ulaşan Ticaret Yolları 1840-1900

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_421
  Özet   Tam Metin
Özer Küpeli
18- Safevi Ülkesinin İngiliz Konukları ( İngiliz Tacirlerin İran Seyahatleri, 1562-1581 )

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_487
  Özet   Tam Metin
Ömer Metin
19- Türk-Romen Clearing Sözleşmesi ve Ekonomik İlişkilere Etkileri (1935-1938)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_510
  Özet   Tam Metin
Ersin Müezzinoğlu
20- I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eğitimi: Daruleytamlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_512
  Özet   Tam Metin
Yunus Özger
21- Osmanlı'da Kadınların Memuriyete İistihdamı Meselesi ve Sicill-i Ahvâlde Kayıtlı Memurelerin Resmi Hâl Tercümeleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_443
  Özet   Tam Metin
Mustafa Sarı
22- Milli Mücadele Başlarında Bir Devlet Adamı: Van Valisi Haydar (Vaner) Bey

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_500
  Özet   Tam Metin
İbrahim Serbestoğlu
23- 19. Yüzyılda Filistin'de Yahudiler Üzerinde İngiliz ve Amerikan Himayesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_488
  Özet   Tam Metin
Selahattin Satılmış
24- Osmanlı'da Bir Afet Yönetimi Örneği: 1883 Çeşme ve Urla Depremi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_459
  Özet   Tam Metin
Ebru Uncu
25- Demeter Kültünde Mezopotamyalı ve Anadolulu Unsurlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_454
  Özet   Tam Metin
Uğur Üçüncü
26- Halit Paşa Olayı ve Yankıları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_430
  Özet   Tam Metin
Mehmet Emin Şen
27- Müslüman Doğunun Tarihine Giriş

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_525
  Özet   Tam Metin
Tamer yıldırım
28- Karl Marks Yaşam Öyküsü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_519
  Özet   Tam Metin