International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST - Tamer BALCI

Samsun,  Ocak-2013Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Serpil Aydos
1- Muhafazakâr Milliyetçi Muhayyilede Kanuni: Muhteşem Yüzyıl'a Yönelik Tepkilere Dair Bir Okuma

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_701
  Özet   Tam Metin
Yüksel Bayıl
2- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_659
  Özet   Tam Metin
Yasemin Beyazıt
3- Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_676
  Özet   Tam Metin
Erkan Cevizliler - Ali Servet Öncü
4- Erzurum Valisi Mustafa Nazım Bey’in Vilayetteki Çalışmalarına Dair Raporu (1905)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_690
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci
5- Erken Dönem Osmanlı Tarihi “Kara Bir Delik / A Black Hole” mi?” Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu “Gazi/Gaza” İdeolojisi ile İlgili Tartışmalar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_651
  Özet   Tam Metin
Fatih Demirel
6- Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_706
  Özet   Tam Metin
Levent Düzcü
7- Osmanlıların Sanayi Çağına Adım Atışına Denizcilikten Bir Örnek: Buharlı Gemiye Geçişte Başlıca Parametreler (1828-1856)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_650
  Özet   Tam Metin
İlhan Ekinci
8- Ateş Gemileri ve Osmanlı Denizlerinde Kullanımları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_672
  Özet   Tam Metin
Barış Gür
9- Mopsos Mitosu ve Anadolu’daki Arkeolojik Buluntular

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_679
  Özet   Tam Metin
Meral Hakman
10- The Causes of the Hostile Relationship between the Last Pagan Emperor Julianus Apostata and Caesarea

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_695
  Özet   Tam Metin
Jordan Iliev
11- Antiokus II. Teos’un Trakya Seferi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_652
  Özet   Tam Metin
Murat Kara
12- Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Ereğli Kömür Havzası (1829-1920)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_673
  Özet   Tam Metin
Bünyamin Kocaoğlu
13- Balkan Savaşlarının İttihat ve Terakki Politikalarına Etkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_700
  Özet   Tam Metin
Fahri Maden
14- Büyük Güçlerin Berlin Antlaşması’nın Uygulanmasına Yönelik Baskıları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_615
  Özet   Tam Metin
Tarık Özçelik
15- Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_645
  Özet   Tam Metin
Emin Özdemir
16- Osmanlı Devleti'nde Sağlık Alanında Yapılan Misyonerlik Faaliyetlerine Bir Örnek; Amerikan Board'un Konya Tıbbî Misyonu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_612
  Özet   Tam Metin
Mustafa Şanal
17- Batılılaşma Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Öğretmen Yetiştirme, 1829–1920

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_625
  Özet   Tam Metin
Ebru Uncu
18- Mezopotamya, Anadolu ve Mısır Medeniyetlerinde Güneş Kültü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_595
  Özet   Tam Metin
Yenal Ünal
19- Refik Halit Karay ve Millî Mücadele

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_688
  Özet   Tam Metin
Ayşe Yarar
20- Latin Amerika’da İspanyol Sömürgeciliği ve Simon Bolivar’ın Bağımsızlık Mücadelesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_621
  Özet   Tam Metin
Süheyla Yenidünya
21- Kaos ve Kriz Ortamında (1807-1808) Fransa’nın Babıâli Üzerindeki Etkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_691
  Özet   Tam Metin
Metin Aksoy
22- Yeni Reagancı Bir Dış Politikaya Doğru

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_724
  Özet   Tam Metin
Mustafa Gencer - Stephan Nellenschulte
23- Order and Violence. Kemalism- Fascism- Socialism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_733
  Özet   Tam Metin
Alev Gözcü
24- 2. Uluslararası Canik Sempozyumu: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_740
  Özet   Tam Metin
Suat Kaymak
25- Cüneyt Kanat, Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza, Küre Yayınları, İstanbul 2010, 280 S.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_725
  Özet   Tam Metin
Barış Ertem
26- Resmi Belgeler ve Basında “Menemen Olayı”

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_631
  Özet   Tam Metin