International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI – İbrahim SERBESTOĞLU

Samsun,  Ocak-2014Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Beyazit Akman
1- Batılı Sömürgeci Söylemin Türk Tarihi Dizilerinde Gönüllü Kabulü: Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneği

Doi Number :10.9737/historyS1225
  Özet   Tam Metin
Mehmet Aydın
2- Türkiye’nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş

Doi Number :10.9737/historyS1162
  Özet   Tam Metin
Mustafa Çolak
3- Osmanlı - Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlığı ve Bakü Meselesi (1917-1918)

Doi Number :10.9737/historyS1146
  Özet   Tam Metin
Ayşe Değerli
4- Seydişehir Kazası’nda Eşkıyalık Faaliyetleri ve Diğer Asayiş Sorunları (1614-1800)

Doi Number :10.9737/historyS1101
  Özet   Tam Metin
Sevgi Dönmez
5- Hititler Döneminde Askeri ve Siyasi Faaliyetlere Bağlı Metal Dolaşımı

Doi Number :10.9737/historyS1055
  Özet   Tam Metin
Nurettin Hatunoğlu
6- Harezm Şuralar Cumhuriyeti ve I. Kanun- i Esasisi

Doi Number :10.9737/historyS1105
  Özet   Tam Metin
Ö. Kürşad Karacagil
7- Kazakistan’ın Bağımsızlığının Ayak Sesleri: Almatı Olayları (1986)

Doi Number :10.9737/historyS1168
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali Karaman
8- Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin Eğitimi Halka Yayma Çalışmaları

Doi Number :10.9737/historyS1155
  Özet   Tam Metin
Ahmed Emin Osmanoğlu
9- Modern Mısır Eğitim Sisteminin Temelleri

Doi Number :10.9737/historyS875
  Özet   Tam Metin
Tahir Sevinç
10- İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne İlticası ve İkameti (1709-1714)

Doi Number :10.9737/historyS981
  Özet   Tam Metin
Andrew Szanajda
11- Amerikan Askeri İşgali Altındaki Almanya’da İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Faşizm Karşıtı Örgütler

Doi Number :10.9737/historyS1036
  Özet   Tam Metin
Özen Tok
12- H. 1112 (M. 1700) Tarihli Mısır İrsaliye Hazinesi

Doi Number :10.9737/historyS1109
  Özet   Tam Metin
İlhan Türkmen
13- II. Murad’ın Belgrad Muhasarası

Doi Number :10.9737/historyS1120
  Özet   Tam Metin
Cüneyt Güneş
14- Târîh-i Buhârâ

Doi Number :10.9737/historyS1158
  Özet   Tam Metin
Yakup Yılmaz
15- Rudi Paul Lindner , Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çeviren: Müfit Güray, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, 235 s.

Doi Number :10.9737/historyS1167
  Özet   Tam Metin