International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

Editörler

Osman KÖSE 

Tamer BALCI

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Mart-2016Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Abidin TEMİZER
1- Prof. Dr. Šerbo Rastoder Hakkında

DOI Number: 10.9737/hist.2016118242
  Özet   Tam Metin
Erdal ÇİFTÇİ
2- Geç 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Osmanlı-İran Sınır Bölgesindeki Politikası: Ebeğe Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2016118180
  Özet   Tam Metin
Ayla EFE
3- 1845 Temettuat Sayım Sonuçları Ne Oldu?

DOI Number: 10.9737/hist.2016118181
  Özet   Tam Metin
Engin EROĞLU
4- Pers Kralı Büyük Kyros’un Siyasi ve İktisadi Politikaları

DOI Number: 10.9737/hist.2016118182
  Özet   Tam Metin
Mehmet GÜNEŞ
5- Osmanlı Devleti'nde Sürgün Cezası ve Karahisar-ı Sahib'e Yapılan Sürgünler (1815-1839)

DOI Number: 10.9737/hist.2016118183
  Özet   Tam Metin
Mustafa KURT, Baki ÇAKIR, Kemal DEMİR
6- Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim: Çalışanların “Şevk ve Gayret”lerini Artırmaya Dönük Uygulamalar

DOI Number: 10.9737/hist.2016118184
  Özet   Tam Metin
Tekin ÖNAL
7- 12 Mart Muhtırası: Vesayetin Pekişmesi ve Ara Rejim Süreci (12 Mart 1971-14 Ekim 1973)

DOI Number: 10.9737/hist.2016118185
  Özet   Tam Metin
Derya Derin PAŞAOĞLU
8- 19. Yüzyıl Nogay Muhacirlerine Ait Nüfus Defterleri

DOI Number: 10.9737/hist.2016118186
  Özet   Tam Metin
Ahmet SAĞLAM
9- İlhanlı Hükümdarı Gazan Han’ın Suriye Seferlerinde Ermeniler

DOI Number: 10.9737/hist.2016118187
  Özet   Tam Metin
Uğur ÜÇÜNCÜ
10- İstikbal Gazetesi’ne Göre Millî Mücadelede Trabzon’da Ramazan Ayları ve Ramazan Bayramları

DOI Number: 10.9737/hist.2016118189
  Özet   Tam Metin