International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Mart-2017Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Talip Ayar
1- Osmanlı’nın Son Dönemi Maçka’da Kiliselerin Tamiri Ve Yeniden İnşâsı

DOI Number: 10.9737/hist.2017.510
  Özet   Tam Metin
Necdet Aysal
2- Tek Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı (9-16 Mayıs 1935)

DOI Number: 10.9737/hist.2017.511
  Özet   Tam Metin
Muzaffer Başkaya
3- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’nin Dış Ülkelerde Yürüttüğü Tanıtım ve Propaganda Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.512
  Özet   Tam Metin
Sabri Becerikli, Muammer Demirel
4- Osmanlı’dan Cumhuriyet Bursa’sına Miras Kalan Öğretmen Okulları (1883-1975)

DOI Number: 10.9737/hist.2017.513
  Özet   Tam Metin
Filiz Dığıroğlu
5- II. Abdülhamid Döneminde Dinî Yayıncılık: İslamî Metinleri Kim Üretir?- I

DOI Number: 10.9737/hist.2017.514
  Özet   Tam Metin
Önder Duman, Mehmet Aydın
6- Ermeni Diasporası, Sözde Soykırımın 50. Yıldönümünü “Anma” Etkinlikleri ve Türkiye

DOI Number: 10.9737/hist.2017.515
  Özet   Tam Metin
Süleyman Erkan
7- CIA Günlük Raporlarına Göre Türkiye’de 1978 Bülent Ecevit Hükümeti Dönemi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.516
  Özet   Tam Metin
Hasancan Meral
8- Mîrza Mîranşâh ve Askeri Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2017.517
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Üreten
9- Kaystros (Küçük Menderes) Havzası'nın Az Bilinen Kenti Palaiapolis (Beydağ) ve Yakın Çevresi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.518
  Özet   Tam Metin
Yusuf Yıldız
10- Filozof Kral II. Friedrich: Kutsal Roma-Cermen İmparatoru II. Friedrich (1194-1250) ve İslam Bilim Mirasi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.519
  Özet   Tam Metin