International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 2

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Mart-2018Kapak | Jenerik Dosyası | İçindekiler | Editörden |

Remzi Aydın
1- Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kayseri’deki Ermeni Kiliselerinin Onarımları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.5817
  Özet   Tam Metin
Murat Çiftçi
2- Sanayi İnkılâbından Günümüze Sosyal Politika Perspektifiyle Bölgesel Gelişmişlik Farkındalığı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.582
  Özet   Tam Metin
Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu
3- Türkistan’da Bütünleşme Düşüncesi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.583
  Özet   Tam Metin
Gülnar Kara
4- Sömürgecilik Bağlamında “Sibirya Kırgızları hakkında Tüzük” (1822) ve Kazak Toplumuna Siyasî-İktisadî Etkileri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.584
  Özet   Tam Metin
Meral Kuzgun
5- Kemalist İdeolojinin Yerleşmesinde Şevket Süreyya Aydemir’in Katkıları ve Kadro Dergisi’ndeki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2018.585
  Özet   Tam Metin
Mehmet Oktan
6- Roma’nın Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu’daki Yapı Politikası

DOI Number: 10.9737/hist.2018.586
  Özet   Tam Metin
Ahmet N. Özdal
7- Müslüman Seyyah ve Coğrafyacıların Gözünden Seylan Adası’nda Doğal Hayat ve Kültürel Yaşam (8.- 14. Yüzyıllar)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.587
  Özet   Tam Metin
İlyas Topçu
8- Türkiye-İsrail İlişkilerinin İlk Yılları (1948-1952)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.589
  Özet   Tam Metin
Cevdet Yakupoğlu
9- Azerbaycan’ın Hôy Yöresinde Türk Egemenliği (XI- XVI. Yüzyıllar)

DOI Number: 10.9737/hist.2018.590
  Özet   Tam Metin
Ramazan Sonat
10- İngiliz Arşiv Belgelerine Göre XX. Yüzyılın Başında Rusya’nın İran’a Yönelik Stratejileri ve Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.588
  Özet   Tam Metin