International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 2

Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Nisan-2019Kapak | Jenerik | Editörden |

Hayati Aktaş
1- Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Görev Yapan Alman Subaylarının Faaliyetlerinin Bir Değerlendirmesi ve Türk Askerinin Konumu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.726
  Özet   Tam Metin
Derya Coşkun
2- Mâzenderân’da Siyasî İki Cereyan; Marâşî ve Kiyâ Anlaşmazlığı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.727
  Özet   Tam Metin
Murat Çerkez
3- Mecitözü’nde Mütevazı Bir Külliye: Alören Köyü Külliyesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.728
  Özet   Tam Metin
Kamil Doğancı
4- Hellespontos ve Çevresini Etkileyen Depremler (MÖ 3000-MS 6. yy)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.729
  Özet   Tam Metin
Alev Duran - Fatma Çalık Orhun
5- Macarlar, Macaristan ve Turancılık

DOI Number: 10.9737/hist.2019.730
  Özet   Tam Metin
Necla Dursun
6- Niğde Müzesi’ndeki Osmanlı Mühürleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.731
  Özet   Tam Metin
İsmail Efe
7- NATO’ya Üyelik Sürecinde Türkiye-ABD İlişkileri ve Türk Kamuoyundaki Akisleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.732
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
8- TBMM Zabıtlarına Göre Cumhuriyet Döneminde Eğitim Hizmetleri (1923-1950)

DOI Number: 10.9737/hist.2019.733
  Özet   Tam Metin
Nurdan Güven Toker
9- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Toplumla Bütünleşme Projesi Olarak Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

DOI Number: 10.9737/hist.2019.734
  Özet   Tam Metin
Nedim İpek
10- Osmanlı’dan Cumhuriyete Gümüşhane’de Göç

DOI Number: 10.9737/hist.2019.735
  Özet   Tam Metin
Sadık Sarısaman
11- Malatya’nın İlk Bayan Milletvekili Mihri İffet Pektaş ve TBMM'deki Faaliyetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.736
  Özet   Tam Metin
Abdullah Saydam
12- Algı Yönetimi İle Darbe Yapmak: 1807-1808 Yıllarında İstanbul’da Siyasî Kargaşa

DOI Number: 10.9737/hist.2019.737
  Özet   Tam Metin
İlyas Topçu
13- 1950 Milletvekili Seçimleri Sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nden İlk İstifa Ve Demokrat Parti’ye Geçen Üç Vekil: Abbas Çetin, Latif Aküzüm, Veyis Koçulu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.738
  Özet   Tam Metin
Gülnihal Ünal
14- Tarihsel Seyir İçerisinde Pesendîde Makamı Tariflerinin İncelenmesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.739
  Özet   Tam Metin
Yakup Yılmaz
15- 1920 Elections in Kayseri, Turkey in the Period of National Campaign

DOI Number: 10.9737/hist.2019.740
  Özet   Tam Metin
Serkan Yazıcı - Sıla Şahin
16- Osmanlı Devleti’nde Patent Uygulaması: Örneklerle İhtira Beratı Kanunu İncelemesi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.741
  Özet   Tam Metin