International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Nisan-2020Kapak | Jenerik | Editörden |

Şeyma Ece Karagöz
1- Doç. Dr. İlknur Mangır Karagöz

DOI Number: 10.9737/hist.2020.834
  Özet   Tam Metin
Nermin Zahide Aydın
2- Demokrat Parti’nin İktidara Gelmesinde Refik Koraltan’ın Rolü

DOI Number: 10.9737/hist.2020.835
  Özet   Tam Metin
Yıldız Deveci Bozkuş
3- Osmanlı Modernleşmesinde Ermeni Bir Entelektüel: Hukukçu Orhan Vahan

DOI Number: 10.9737/hist.2020.837
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
4- Türkiye’de Madencilik Alanındaki Gelişmelerin Günlük Hayata Yansımaları (1923-1950)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.838
  Özet   Tam Metin
Irmak Karabulut
5- Lozan Antlaşması Sonrası Kurulan Karma Hakem Mahkemeleri: Türk-İngiliz Karma Hakem Mahkemesi ve Üç Örnek Dava

DOI Number: 10.9737/hist.2020.839
  Özet   Tam Metin
Özlem Karapınar
6- Trakya’nın Yeni Sakinleri: Göçmenler (1934-1938)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.840
  Özet   Tam Metin
Murat Kasapsaraçoğlu
7- Türkiye’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomi Politiği: DP (1950-1960) ve ANAP (1983-1991) Dönemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.841
  Özet   Tam Metin
Zeynep Ceran Keçici
8- Arşiv Belgeleri Üzerinden Davudpaşa Mahkemesi’nin Mimari Bir İncelemesi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.842
  Özet   Tam Metin
Burak Kocaoğlu
9- Osmanlı Donanması’nda Sağlık Hizmetlerine Genel Bir Bakış (1797-1858)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.843
  Özet   Tam Metin
Mustafa Özyürek
10- İspir'de Türk Varlığı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni Olayları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.844
  Özet   Tam Metin
Süleyman Polat
11- IV. Murat Devri Doğu Seferlerinde Nehir Taşımacılığı ve 1638 Bağdat Seferinde Fırat Üzerinden Yapılan Nakliyat

DOI Number: 10.9737/hist.2020.845
  Özet   Tam Metin
Abdullah Saydam
12- Tanzimat Döneminde Yolsuzlukla Suçlanan Bir Vali: Mehmed Vecîhî Paşa

DOI Number: 10.9737/hist.2020.846
  Özet   Tam Metin
Akın Temür, Davut Yiğitpaşa
13- Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2018 Yüzey Araştırması ve Envanter Çalışmaları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.847
  Özet   Tam Metin
Gülseren Alkış Yazıcı - Hüseyin Üreten
14- Ephesos Antik Kenti'nde İmparatorluk Kültü Ve Kült Yapıları

DOI Number: 10.9737/hist.2020.848
  Özet   Tam Metin
Şenay Öztürk Yılmaz
15- İpek Şehri’nde Nüfus ve Yerleşim (1485-1582)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.849
  Özet   Tam Metin
J. Özlem Oktay Çerezci
16- Timurlu Dönemi Mimarisinde Sembolizm

DOI Number: 10.9737/hist.2020.850
  Özet   Tam Metin
Arzu Boy - Mehtap Başarır
17- Lozan Görüşmelerinde Boğazlar Meselesi(İngiltere Türkiye ve Rusya)

DOI Number: 10.9737/hist.2020.836
  Özet   Tam Metin