International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 2

Baş Editörler

Osman KÖSE 

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Samsun, Nisan-2021Kapak | Jenerik | Editörden |

Prof. Dr. Nedim İpek
1- Yerel Tarih Araştırmalarında Yerel Yayınevlerinin Yeri ve Önemi: Trabzon Örneği

DOI Number: 10.9737/hist.2021.990
  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Jeremy Salt
2- History, Journalism and Propaganda: Robert Fisk and The “Armenian Question”

DOI Number: 10.9737/hist.2021.991
  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Paul Brazinski
3- Athanasius’ Polemical Use Of Gender And The Word “Eunuch” To Combat Early Arianism

DOI Number: 10.9737/hist.2021.992
  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Ali Açıkel - Şule Sema Alkoç
4- Şer’iyye Sicillerine Göre Tokat’ta Aile (1811-1826)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.993
  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Mehmet Evsile
5- Demokrat Parti Döneminde Sağlık Hizmetleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.994
  Özet   Tam Metin
Assoc. Prof. Dr. Yousef Omar
6- USA Diplomacy Towards The Counter-Revolution and Sultan Abdul Hamid II's Dethronement (1909)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.995
  Özet   Tam Metin
Dr. Hadi Belge
7- Sultan II. Abdülhamid’in Saltanatının 25. Yılında Tokat ve Tokat Saat Kulesi

DOI Number: 10.9737/hist.2021.996
  Özet   Tam Metin
Dr. Cenk Demir - Yüksel Sönmez
8- Tütün Tarımının Sinop Sancağı’ndaki Sosyo-Ekonomik Yansımaları (1839-1923)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.997
  Özet   Tam Metin
Dr. Kasım Hızlı
9- Bir Kurumu Yeniden Tasarlamak: Abdullah Hasib Efendi’nin Encümen-i Teftiş ve Muayene Hakkındaki Gözlemleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.998
  Özet   Tam Metin
Dr. Abdullah Lüleci
10- Birinci Cihan Harbinde Osmanlı Ordusunda Hamal Taburları (1914-1918)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.999
  Özet   Tam Metin
Dr. Serpil Aytüre
11- Roma İmparatorluk Çağı’nda Küçük Asya’da Yerel Yönetim ve Kurumsal Düzenlemeler

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1000
  Özet   Tam Metin
Dr. Bilal Koç
12- Sultanın Ölümü ve Devletin Bekası Arasında Delhi Türk Sultanlığı Hükümdarlarının Ölüm Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme (1206-1320)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1001
  Özet   Tam Metin
Dr. Ayşe Bölükbaşı
13- 1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterine Göre XVI. Yüzyıl İstanbul’unda Kap Kacak Vakıfları

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1002
  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Erol Akcan
14- Milli Mücadele’den Kalan Sosyal Bir Sorun: “Yedek Subaylar”

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1003
  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Abidin Temizer
15- Nikola’nın Millî Devlet Kurma Çalışmaları ve Karadağ Müftülüğü (1878-1912)

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1004
  Özet   Tam Metin
Assoc. Prof. Dr. R. Eser Kortanoğlu
16- Narrative Production Processes in The Structural Construction of Ancient Greece

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1005
  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Nalan Turna
17- Osmanlı Döneminde İstanbul Loncalarında Yiğitbaşılık ve Yiğitbaşılar: Genel Çerçeve ve Bir Değerlendirme

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1006
  Özet   Tam Metin
Dr. Erol Keleş
18- İlhanlı-Memlûk Rekabeti Arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1007
  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Cevdet Kırpık
19- Avrupa’yı Yeniden Keşfetmek Ya Da 1909’da Osmanlı’dan Avusturya-Macaristan’a Yapılan Toplu Bir Seyahat

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1008
  Özet   Tam Metin
Dr. Şeyma Dereci
20- “Mekânsal Sabitleme”ye Bir Örnek: Mecburî İstasyon Olarak Beyrut Karantinahanesi

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1009
  Özet   Tam Metin