International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST 

Samsun, Temmuz -2010 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Şeyma Ay
1- Hitit Siyasi Tarihi’nde Šeha Nehri Ülkesi ve Önemi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_116
  Özet   Tam Metin
Cemil Bülbül
2- İdrimi Zamanında Alalah Krallığı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_98
  Özet   Tam Metin
Saadettin Gömeç
3- Kara Unvanı ve Kara Hanlıların Menşei Üzerine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_119
  Özet   Tam Metin
Ömer subaşı
4- Pasinler'in Bilinmeyen Tarihi “Ortuzu-Toy-Valarshavan’’

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_100
  Özet   Tam Metin
Zülfiye Kaygusuz
5- Şer‘iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab ve Çevresinde Gayrimenkul Satışları (1600- 1650)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_106
  Özet   Tam Metin
Emine Güldüoğlu
6- Şer'iye Sicillerine Göre Kayseri'de Mülk Satışları Üzerine Bir Değerlendirme (1678-1679)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_134
  Özet   Tam Metin
Havva Selçuk
7- Cizye Vergisinin Kayseri Sancağında Uygulanması ve 1699 Terihli Cizye Beratı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_124
  Özet   Tam Metin
Songül Çolak
8- Aziz Efendi’nin Risalesine Göre 17. Yüzyılda Osmanlı Merkez Ordusunun Durumu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_143
  Özet   Tam Metin
Emin Özdemir
9- Rus İigalinden Önceki Dönemde Türkistan'a Gelen Batılı Seyyahlar ve Türkistan Tarihinde Kaynak Olarak Seyahatnameleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_109
  Özet   Tam Metin
Ethan L. Menchinger
10-

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_114
  Özet   Tam Metin
Ouddène Boughoufala
11- Cezayir'deki Osmanlı Arsivleri’ne Göre Osmanlı Döneminde Médéa and Miliana’daki Aile ve Secere

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_115
  Özet   Tam Metin
Mesut Ayar
12- 1900 İzmir ve 1901 İstanbul Salgınları Bağlamında Vebanın XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Devam Eden Etkisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_141
  Özet   Tam Metin
Mohamed Salah
13- İrlanda'da Tıbbi Uzmanlık ve Salgın Hastalıklar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_122
  Özet   Tam Metin
Seyit Battal Uğurlu
14- Eklektik Bir Tanzimat Aydını: Ali Suavî Efendi (1838–1878)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_118
  Özet   Tam Metin
Süleyman Kızıltoprak
15- Armenians in The Bureaucracy of Ottoman Provinces During The “Crisis” Period: The Nubar Pasha (1824-1899) Instance in Egypt

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_65
  Özet   Tam Metin
Mehmet Topal
16- Rusçuk Şehrinin Yeri ve Adı Üzerine Düşünceler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_132
  Özet   Tam Metin
Musa Gümüş
17- 1848 Mülteciler Meselesi Örneğinde 19. Yüzyıl Türk Diplomasisi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_72
  Özet   Tam Metin
Selim Özcan
18- Yabancıların Taşınmaz Mal Mülkiyeti Edinimleri: Amasya Örneği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_117
  Özet   Tam Metin
Abdülmecit Mutaf
19- Tanzimat Döneminde Osmanlı Maden İşletmeciliği Prosedürü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_111
  Özet   Tam Metin
Mucize Ünlü
20- Tanzimat Sonrasında Balkanlardan Karadenize Sürgünler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_121
  Özet   Tam Metin
Abidin Temizer
21- Karadağ Ordusu (1876-1913)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_73
  Özet   Tam Metin
Murat Yolun
22- Marx ve Engels'in Gözünde Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. Yüzyıldaki Konumu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_89
  Özet   Tam Metin
Osman Köse
23- Osmanlı Devleti Tarafından Kırım ile İlgili Rusya’ya Verilen Resmi Belge “Sened” (1784)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_144
  Özet   Tam Metin
Bilgin Çelik
24- Romanya'da Bir Jön Türk: İbrahim Temo ve Romanya'daki Faaliyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_103
  Özet   Tam Metin
Gülsen Baş
25- Gelenek ve Gelecek Arasında Sıkışan Bir Tarihi Kent: Bitlis

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_75
  Özet   Tam Metin
Mustafa Malhut
26- 20. Yüzyıl Başında “İmtiyaz” Kelimesi ile “Kapitülasyon” Kelimesinin Tarihsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_101
  Özet   Tam Metin
Hasan Babacan - Uğur Üçüncü
27- Türk Basınına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Meşrutiyet Kutlamaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_120
  Özet   Tam Metin
Mehmet Aydın
28- Mütareke Döneminde İstanbul'da Hayat Pahalılığı Sorunu (1918-1922)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_126
  Özet   Tam Metin
Refik Arıkan
29- İstiklal Savaşına Doğru Milli Bilincin Doğuşu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_107
  Özet   Tam Metin
Osman Köksal
30- Geride kalmış Bir Kuva-yı Milliyeci: Kaymakam Bayatlı Arif Bey ve Karakeçili Müfrezesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_130
  Özet   Tam Metin
Hamza Altın
31- Ziya Gökalp'in Eğitim Tarihimiz Açısından Önemi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_104
  Özet   Tam Metin
Mehin Fehimi-Çeviren: M. Bilal Çelik
32- Safevi Şahları ile Astrahani Hanedanı Arasındaki Siyasi İlişkiler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_105
  Özet   Tam Metin
Bulent Tarman
33- TARTIŞMA: Eski Soruya yeni bir yaklaşım: Tarih nedir?

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_125
  Özet   Tam Metin
Süleyman İnan
34- TATIŞMA : Tarihçilerin Geleceği

history, future, library, copyright
  Özet   Tam Metin