International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Editör
Osman KÖSE 

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST - Tamer BALCI

Samsun,  Temmuz-2012Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Zehra Arslan
1- Vatan Cephesi Davası (Kararname, Savunmalar ve Karar) Vatan Cephesi Davası (Kararname, Savunmalar ve Karar)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_578
  Özet   Tam Metin
Mehmet Aydın - Önder Duman
2- I. Dünya Savaşı Yıllarında Çarşamba/Samsun ve Çevresinde Rum Çete Faaliyetleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_601
  Özet   Tam Metin
Erşah Çakır - Nafize Tatar - Figen Erdoğdu
3- Marcus Antonius ve Lejyoner Denarii

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_547
  Özet   Tam Metin
Muhammed Bilal Çelik
4- Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_608
  Özet   Tam Metin
Şerif Demir
5- Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve Demokrat Parti Hükümetinin Kurulması (1950)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_531
  Özet   Tam Metin
Süleyman Demirci
6- Karaman Eyâleti Niğde Livâsı Avârizhâneleri Üzerinde Bazı Düşünceler, 1620-1700

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_465
  Özet   Tam Metin
H.Hande Duymuş Florioti
7- Yeni Asur Devrinde Gerçekleştirilen Toplu Nüfus Nakillerinden Örnekler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_556
  Özet   Tam Metin
Sertuğ Galip İnan
8- 1494-1559 İtalyan Savaşları ve Osmanlı Devleti’nin Bu Savaşlara Katılması

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_569
  Özet   Tam Metin
Ömer Karakaş
9- Demokrat Parti’nin Manisa Vilayetinde Teşkilatlanması (1946)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_571
  Özet   Tam Metin
Yakup Karataş - Sacit Uğuz
10- Osmanlı Devleti’nin Son Dönem İç Gümrük Rejimi ve Bunun Taşradaki Yansımaları : Erzurum Örneği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_541
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Kayhan
11- Haçlılar Karşısında Dânişmendliler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_446
  Özet   Tam Metin
Nurgün Koç
12- “Everyday Life in Turkey” Eserinde Mrs. W. M. Ramsay’ın Osmanlı Ülkesindeki Kadınlara Dair İzlenimleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_586
  Özet   Tam Metin
Cengiz Mutlu
13- Balkan Savaşları’ndan Lozan Konferansı'na Osmanlı Devleti’nde Rum Sürgünleri ve Göçleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_548
  Özet   Tam Metin
Muammer Öztürk
14- Orta Doğu Bilgisinin Orta Doğu'da Üretilmesi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_532
  Özet   Tam Metin
Mehmet Soytürk
15- Modern Devlet ve Güvenlik: Fransa, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Jandarma Teşkilatı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_604
  Özet   Tam Metin
Ahmet Türkan
16- İstanbul’daki Katolik Ermeni Gruplarının Problemleri ve Papalığın Müdahaleleri ( 19. yy)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_568
  Özet   Tam Metin
Songül Ulutaş
17- Kapitalistleşme Sürecinde Çukurova Bölgesi'nde Yaşanan Ticari Merkez Kaymalar (19. yy)

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_551
  Özet   Tam Metin
Dilara Uslu
18- Paris Barış Konferansı’ndaki Yunan İsteklerinin Batı Basınına Yansımaları

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_558
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Üreten
19- Magnesia ad Maeandrum ve Artemis Leukophryene: Hellenistik Dönem Kraliyet Mektuplarının Katkılarına Bir Bakış

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_607
  Özet   Tam Metin
Nedim Yalansız
20- Soğuk Savaş Dönemi Türkiye-Orta Doğu Münasebetleri ve Büyük Güçler

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_555
  Özet   Tam Metin
Rawaa Mahmoud Hussain
21- Reading Iraq: Culture and Power in Conflict, by Muhsin al-Musawi, Publisher: I. B. Taurus & Co. Ltd. (2006), p. 198.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_609
  Özet   Tam Metin
Ulvi Keser
22- Çılgın Türkler Kıbrıs Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Bakış

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_591
  Özet   Tam Metin
Edip Uzundal
23- Alman Tarihçi Christoph K. Neumann'ın

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_596
  Özet   Tam Metin