International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2

Editör
Osman KÖSE - Serkan YAZICI - Sebahattin ABDURRAHMAN - Şevket Hylton AKYILDIZ 

Editör Yardımcısı
Tamer BALCI - İbrahim SERBESTOĞLU - 

Samsun - Şubat  2014 Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Sebahattin Abdurrahman
1- Yunan Parlamentosunda etkin temsil etme mücadelesi: Batı Trakya Türkleri ve Dostluk-Eşitlik-Barış Partisi

Doi Number :10.9737/historyS1170
  Özet   Tam Metin
Bülent Atalay
2- Türk Ortodoksların/Karamanlıların Türk Millî Mücadelesine Destekleri ve Maruz Kaldıkları Mübadelenin Türk Kamuoyuna Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS1131
  Özet   Tam Metin
Galip Çağ - Selçuk Ural
3- Türk Yunan İlişkilerinin Değiş(e)meyenleri: Yunan Algısında Türk İmgesine Tarihsel Bir Yaklaşım

Doi Number :10.9737/historyS1156
  Özet   Tam Metin
Fatih Demirel
4- Batı Trakya’da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları ve Eğitim

Doi Number :10.9737/historyS1209
  Özet   Tam Metin
Nilüfer Erdem
5- 1913 Yılının Temmuz - Ekim Ayları Arasında Batı Trakya Türkleri İle İlgili Gelişmelerin Yunan Basınındaki Yansımaları

Doi Number :10.9737/historyS1058
  Özet   Tam Metin
Melike Kara - Mehtap Çelik
6- Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Girit Müslümanları

Doi Number :10.9737/historyS1199
  Özet   Tam Metin
Tuncay Ercan Sepetcioğlu
7- Sürgün ve İskân Kıskacında Giritli Müslüman Kadın (1896-1913)

Doi Number :10.9737/historyS1169
  Özet   Tam Metin
İbrahim Şirin
8- İki Hükümet Bir Teşkilat: Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi’nden Cenub-î Garbî Kafkas Hükümeti Muvakkate- î Milliyesi’ne

Doi Number :10.9737/historyS1130
  Özet   Tam Metin
Bülent Yıldırım
9- Balkan Savaşları’nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri

Doi Number :10.9737/historyS1107
  Özet   Tam Metin
Mustafa Gencer
10- Henry Blount, 1634 Doğu Akdeniz Seyahatnamesi

Doi Number :10.9737/historyS1253
  Özet   Tam Metin
Haşim Koç
11- Colin Imber, Keiko Kiyotaki and Rhoads Murphey (eds.) Frontiers of Ottoman Studies: State, Province and the West Vol. II, London / New York: I. B. Tauris, 2005. ISBN 1-85043-664-9, 258 S.

Doi Number :10.9737/historyS1172
  Özet   Tam Metin
Telli Korkmaz
12- Raisa Amirbekyan, Doğu Hat Sanatı ve Minyatürü Matenadaran Koleksiyonunda, Erivan “Nairi”, 2012, s. 303.

Doi Number :10.9737/historyS1173
  Özet   Tam Metin