International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Editörler

Osman KÖSE 

Tamer BALCI

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Haziran-2016Editörden | İçindekiler | Kapak | Jenerik Dosyası |

Önder Duman
1- Cumhuriyet Halk Partisi’nin Parti Marşı Arayışı (1935-1947)

DOI Number: 10.9737/hist.2016820338
  Özet   Tam Metin
Münevver Kata, Ulvi Keser
2- Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Muhalif Bir Gazete “Cumhuriyet”

DOI Number: 10.9737/hist.2016220339
  Özet   Tam Metin
Burcu Kurt
3- 19. Yüzyıl Osmanlı Irak’ında Aktif Bir Tüccar Ailesi: Hudeyrizadeler

DOI Number: 10.9737/hist.2016220340
  Özet   Tam Metin
Okay PEKŞEN
4- Eski Mezopotamya'daki Savaşlarda Tanrıların Rolü

DOI Number: 10.9737/hist.2016220341
  Özet   Tam Metin
Akif RENÇBER
5- Şahruh Dönemi Mâzenderân ve Gilan Seyyidleri

DOI Number: 10.9737/hist.2016220342
  Özet   Tam Metin
Sadık Sarısaman
6- Çanakkale Abidesinin İnşaası ve Halkın Yardımları

DOI Number: 10.9737/hist.2016220343
  Özet   Tam Metin
Şengül ŞANLIER, Orkun Burak ÖZTÜRK
7- İzmir ve Mersin Limanlarının Türkiye'nin Genel Ticari Faaliyetleri İçerisindeki Yerinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi (1930-1960)

DOI Number: 10.9737/hist.2016220344
  Özet   Tam Metin
Pınar YİĞİT TÜRKER
8- Milli Destanlara Göre Sekellerin Menşei

DOI Number: 10.9737/hist.2016220345
  Özet   Tam Metin